Stredoeurópske údaje o plytvaní potravinami

21. septembra 2017

V Tesco si myslíme, že jednoducho nie je správne plytvať potravinami.

To je dôvod, prečo sme hrdí na to, že sme prvým maloobchodníkom v strednej Európe, ktorý publikuje údaje o plytvaní potravinami z našich vlastných prevádzok.

Našu zodpovednosť voči spoločnosti berieme naozaj vážne a veríme, že ako jeden z najväčších maloobchodníkov s potravinami na svete máme úlohu v celosvetovom boji proti plytvaniu potravinami.

Sme presvedčení, že zverejnením našich údajov o plytvaní potravinami urobíme správny krok. Bez merania, nie je možné si stanoviť ciele a podniknúť kroky na zníženie množstva potravín, ktoré sa vyhodia.  Zverejnenie našich dát nám umožňuje odmerať, aký sme dosiahli pokrok voči našim stanoveným cieľom  a zistiť, ktoré oblasti treba do budúcnosti zlepšiť.

Už teraz usilovne pracujeme na minimalizácii množstva potravín, ktoré sa vyhodia na našich prevádzkach, prostredníctvom prognózovania a objednávania. Minimalizovaním množstva potravín, ktoré prekročia dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti. Ďalším zo spôsobov, ako redukujeme plytvanie potravinami v našich prevádzkach v strednej Európe, je darovanie potravinových prebytkov, ktoré sú bezpečné pre ľudskú konzumáciu potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám prostredníctvom nášho programu darovania potravín.

 • Od začiatku našej spolupráce s potravinovými bankami sme darovali 12,000 ton potravín naprieč strednou Európou, aby sme nasýtili ľudí v núdzi
 • Toto množstvo zodpovedá viac ako 29 miliónom pripravených hotových jedál
 • V súčasnosti máme viac ako 500 obchodov v rámci strednej Európy, ktoré darujú potravinové prebytky. Našim cieľom je do konca roka zvýšiť tento počet na 600, vrátane všetkých hypermarketov.

Zaviazali sme sa, že do roku 2020, budú všetky naše obchody v strednej Európe darovať potravinové prebytky potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Našou ambíciou je, aby sa jedného dňa v Tescu nevyhodili žiadne potraviny bezpečné na ľudskú konzumáciu.

Uvedomujeme si, že máme spoločnú zodpovednosť za riešenie plytvania potravinami z farmy na tanier. Urobili sme veľa malých zmien, aby sme pomohli strednej Európe, medzi ktorými sú:

 • Zaviedli sme tento rok rad „Dokonale nedokonalej“ pokrivenej zeleniny a ovocia vo všetkých hypermarketoch v strednej Európe, aby sme pomohli zredukovať plytvanie už u dodávateľoch.
 • Zlepšili sme naše zásobovanie, aby sme urýchlili dodanie citrusového ovocia a tým predĺžili čerstvosť o dva dni pre našich zákazníkov a tým im pomohli zredukovať plytvanie potravinami priamo v ich domácnostiach.
 • Ukončili sme promo akcie „1+1 zdarma“ na ovocí azelenine v našich obchodoch v strednej Európe a tým pomohli našim zákazníkom nakupovať len to, čo skutočne potrebujú a predišli tak plytvaniu priamo v ich domácnostiach.

Vieme, že v strednej Európe nemôžeme viesť tento boj proti plytvaniu potravinami sami, preto spolupracuje s potravinovými bankami, miestnymi samosprávami a taktiež s našimi dodávateľmi.

Radi by sme povzbudili potravinársky priemysel, vrátane našich konkurentov, aby boli transparentní pri zverejnením ich údajov o plytvaní s potravinami. Spoločne môžeme pomôcť riešiť plytvanie potravinami z farmy až na tanier.

2016/17 kategórie plytvania potravinami (prebytky mínus darcovstvo a potrava pre zvieratá)


Transparentnosť a meranie sú nevyhnutné pre identifikáciu kľúčových bodov pre náš Stredoeurópsky biznis a pre riešenie príčin plytvania potravinami. Pomáha to každému pochopiť koľko, kde a prečo vzniká plytvanie potravinami. 

Celková úroveň plytvania potravín v strednej Európe bola len 1,5% zo všetkých predajov potravín v roku 2016/17.

2016/17
Celkový predaj potravín na Slovensku 573,366 ton
Celkovo potravinového odpadu 9,957 ton
Odpad v % oproti predaným potravinám 1.7%
Darovaných 173 ton

Celkovo v roku 2016/17 sme predali  573,366 ton potravín zákazníkom prostredníctvom našich prevádzok na Slovensku. Toto vygenerovalo:

 • 9,957 ton prebytkov (nepredaných zákazníkom)
 • 2,979 ton bolo vhodných na ľudskú spotrebu
 • 173 ton z nich bolo darovaných alebo prerozdelených na krmivo pre zvieratá
 • 2,806 ton jedla vhodného na ľudskú spotrebu bolo zlikvidované

2016/17 potravinové prebytky: progres

 

Snažíme sa zabezpečiť, aby žiadne potraviny, ktoré sú vhodné na ľudskú konzumáciu, neboli vyhodené z našich prevádzok.

Naším cieľom je pomôcť znížiť do roku 2030 celkové globálne plytvanie potravinami na polovicu.

Zatiaľ je naše napredovanie v boji proti plytvaniu potravinami v Strednej Európe na dobrej ceste, ale stále je toho veľa, čo môžeme urobiť. V našej snahe nepoľavíme. V Tescu nechceme plytvať potravinami.

Ako vypočítavame množstvo potravinového odpadu

Glosár/slovník

 

Termín Definicia
Potravinové prebytky Nepredané potraviny. To zahŕňa darcovstvo, krmivo pre zvieratá a odpad.
Darcovstvo Darovanie jedál na charitu pre ľudskú spotrebu
Krmivo pre zvieratá Potravinové prebytky použité na kŕmenie zvierat. Patria sem aj potraviny predávané ako krmivo pre zvieratá a potraviny darované zoologickým záhradám
Potravinový odpad Nepredané potraviny, ktoré sa likvidujú:

“Potravinový odpad sú všetky potraviny a ich nejedlé časti vyradené zo zásobovacieho reťazca potravín, ktoré sa dajú ďalej využiť iným spôsobom alebo sú zlikvidované (zahŕňajú vypestované, zorané alebo nezozberané plodiny, anaeróbne rozkladanie, produkcia bio-energie, kogenerácia, spaľovanie, plodiny určené pre likvidáciu na skládky odpadov  alebo vyhodené do mora)”.

Zahŕňa potraviny bezpečné aj nebezpečné pre ľudskú konzumáciu. Nezahŕňa potraviny darované ako krmivo pre zvieratá.

 

Metodológia

Ako počítame množstvo vyhodených potravín

Dosah a definície

Metodológia, ktorá je ďalej v texte načrtnutá, sa používa na vypočítanie celkového množstva vyhodených potravín vo všetkých prevádzkach v strednej Európe za finančný rok Tesco 2016/17. Poskytnuté informácie sú v súlade so štandardmi vypočítavania poškodených a vyhodených potravín (FLW Standard).

Časové rozmedzie

Zverejnené číslo vyjadruje množstvo vyhodených potravín za náš cely finančný rok 2016/2017. Tento rok zahŕňa 52 týždňov od 28. Februára 2016 do 25. Februára 2017 vrátane.

Poloha a typ prevádzok

V nasledovnom výpočte je zahrnuté množstvo vyhodených potravín, ktoré pochádza len z našich skladov a prevádzok v strednej Európe (Česká republika, Maďarsko. Poľsko a Slovensko). Množstvo vyhodených potravín v reštauráciách a kantínach pre kolegov v našich obchodoch a skladoch nie je zarátané vo výpočte tak isto, ako ani množstvo vyhodených potravín v prevádzkach, ktoré vlastní spoločnosť Tesco v širšom reťazci dodávateľov, ako napríklad straty vzniknuté počas prepravy a priamo u výrobcov.

Výpočet zahŕňa len naše vlastné prevádzky. Preto množstvo odpadu, ktoré vzniká u našich dodávateľov a tretích strán, nie je zahrnuté.

Zadefinovanie pojmu Potravinový odpad

Typ materiálu: Vo výpočte je zahrnuté množstvo vyhodených potravín a takisto ich/prislúchajúcim nepožívateľných častí.

Definícia: Pojem “potravinový odpad” je zadefinovaný na základe definície  EU FUSIONS[1]: “Potravinový odpad sú všetky potraviny a ich nepožívateľné časti vyradené zo zásobovacieho reťazca potravín, ktoré sú buď  ďalej iným spôsobom využité alebo zlikvidované (zahŕňajúc vypestované, zorané alebo nezozberané plodiny, anaérobné vyhnívanie, produkcia bio-energie, kogenerácia, spaľovanie, plodiny určené na likvidáciu, do skládky odpadov  alebo vyhodené do mora)”.

Preto darovanie jedla charitám alebo jeho využite ako krmivo pre zvieratá nie je považované za plytvanie potravinami (vyhadzovanie potravín).

Výpočet nezahŕňa odpad z obalov potravín.

Kategórie potravín

Vo výpočte sú zahrnuté všetky druhy potravín predávané v obchodoch Tesco.[2]

Vo výpočte nie sú zahrnuté žiadne vyhodené nepotravinárske výrobky. Nasledujúce produkty sú mimo rozsahu a preto sú z výpočtov vynechané:

 • Všetky druhy nepotravinárskych produktov, napríklad kozmetika, produkty pre zvieratá alebo elektronika.
 • Rastliny a kvety v kategórii ovozel
 • Niektoré produkty z rôznych kategórií, ktoré nezapadajú do kategórie potravín, napríklad knihy, sklenený tovar

Zdroje údajov

Aby sme mohli vypočítať množstvo vyhodených potravín, každý rok zaznamenávame v načich obchodoch a skladoch nasledovné dáta.

Odpad v jednotlivých prevádzkach: Táto skupina dát obsahuje množstvo odpadu všetkých prevádzkových jednotiek a celková suma/cena tohto odpadu v eurách  na jednu položku, rozdelená podľa druhu odpadu –

 • Odpad zpoškodených produktov: produkty , ktoré sa poškodia v obchodoch, či už na ploche alebo v sklade
 • Odpad kvôli poškodeným kódom: Produkty, ktoré prekročili minimálnu alebo doporučenú dobu spotreby a nemôžu byť ďalej na predaj
 • Odpad z produktov na odpis: Produkty, ktoré nie sú vhodné na predaj. Napríklad, keď dodávateľ pošle požiadavku na stiahnutie tovaru z predaja, pretože nie je bezpečné ho konzumovať
 • Odpad zmimoriadnej udalosti: Produkty, ktoré sa poškodia počas mimoriadnych udalostí. Takíto odpad môže byť zapríčinený napríklad poruchou chladničky alebo potopou
 • Odpad z upratovania: Odpad, ktorý vzniká pri čistení a upratovaní pultov a prevádzok

Odpad zo skladov: Táto skupina dát obsahuje množstvo odpadu vzniknutého v skladových jednotkách a celková suma/cena tohto odpadu v eurách rozrátaná na jednu položku.

Dáta o výrobkoch: Tento súbor dát obsahuje váhu obsahu a váhu zabaleného jednotlivého produktu. Je dôležité poznamenať a brat do úvahy, že v prípade duplicitných produktov je započítaný skromný priemer a najvyššia váha.

Dáta o daroch od prevádzok: Táto skupina dát obsahuje počet prevádzkových jednotiek a množstvo ich odpadu,  a  celkovú sumu/cenu tohto odpadu v eurách rozrátanú na jednu položku, rozdelená podľa druhu odpadu –

 • Darovanie potravinovým bankám: darovanie potravín určených na konzumáciu pre ľudí
 • Ostatné formy darovania: darovanie iným organizáciám, napríklad darovanie potravín do zoo, určených na konzumáciu pre zvieratá

 

Metodológia

Nasledovné hlavné body vysvetľujú, ako sme vypočítali náš celkový potravinový odpad v tonách za celý rok 2016/17:

 • Do nášho výpočtu boli zahrnuté všetky potraviny, ktoré neboli predané v našich obchodoch a skladoch. Všetky nepotravinové kategórie, ktoré boli spomenuté vyššie sú už v tomto kroku vynechané.
 • Počet odpadových jednotiek na jeden produkt je prevedených na váhu v tonách, tým že sa vynásobí počet odpadových jednotiek váhou jednej jednotky (potraviny)*.
 • Prevedieme výpočet “zdola nahor” od počtu ton potravinového odpadu na individuálny produkt (napríklad jablká Gala) až po množstvo (počet ton) odpadu na jednu komerčnú kategóriu jedla (napríklad ovozel), až po množstvo odpadu všetkých našich prevádzok v strednej Európe
 • Tonáže odpadu sa zosumarizujú aby sme získali celkovú tonáž na jednu kategóriu a na všetky prevádzky v strednej Euró
 • Túto metódu výpočtu sme použili na vypočítanie 96% potravinového odpadu (podľa váhy) z našich vlastných prevádzok – z našich skladov a v rámci našich obchodov.
 • Zvyšné 4% odpadu podľa váhy (ekvivalentné 5% celkového jednotkového odpadu) sú obsiahnuté v produktoch, pre ktorých sa meranie na váhu nedá upotrebiť (sú to druhy tovarov ako napríklad bagety v našich pekárňach alebo jedlo v našich regáloch s dezertmi, alebo kde uvedená váha nie je relevantná.
 • Podnikáme nasledovné kroky aby sme čo najpresnejšie odhadli váhu obsahu produktu:
  • Váha obsahu produktu je kontrolovaná v každej kategórii a táto informácia je označená ako požadovaná na doplnenie u všetkých produktoch, kde chýba alebo je príliš vysoká/nízka vzhľadom na priemer kategó
  • Všetky produkty, ktoré si vyžadujú doplniť toto označenie, sú skontrolované podľa príbuzných kategórií a buď je použitý priemer kategórie alebo príbuznej kategórie podľa profesionálneho uváž
 • Aby sme minimalizovali risk pri našich odhadoch, kategórie s najvyšším množstvom potravinového odpadu sú prioritné a detailnejšie kontrolované, keďže majú najväčší dopad na celkový potravinový
 • Okrem toho, v rámci každej kategórie sú produkty s najvyšším počtom odpadových jednotiek kontrolované manuálne jeden po jednom, keďže tieto môžu mat taktiež výrazný dopad na celkové množ
 • Táto istá metóda sa používa aj na meranie množstva darovaných potravín a celkového množstva predaných produktov.

* Predpokladá sa, že 1 liter je ekvivalentný jednému kilogramu, pri produktoch, kde je váha obsahu produktu evidovaná ako hmotnosť.

 

Pomer potravinového odpadu

1,5% potravín bolo vyhodených v našich prevádzkach v strednej Európe. Toto číslo označuje náš potravinový odpad v pomere k množstvu predaných potravín podľa váhy. Váha predaného tovaru je vypočítané tým istým spôsobom, ako váha potravinového odpadu: počet predaných jednotiek je vynásobený príslušnou váhou jednotky, ako vo výpočte opísanom vyššie.

Vyhodnotenie oproti našim cieľom

Našim cieľom je, že jedného dňa žiadne potraviny, ktoré sú bezpečné na konzumáciu pre ľudí nebudú v Tesco vyhodené. Na stĺpcovom grafe, ktorý prezentujeme na našej web stránke prezentujeme, ako si počíname v napĺňaní našich cieľov. Ten zobrazuje druhy potravinových prebytkov vo finančnom roku 2016/17, teda všetky potraviny, ktoré sa nachádzajú v našich predajniach alebo skladoch a nie sú predané.

Poškodenia: táto kategória zahŕňa všetok potravinový odpad zapríčinený poškodením alebo odpísaním produktu. Vo väčšine prípadov nie sú tieto potravinové prebytky vhodné na darovanie a tým pádom vyčlenené  z našich sledovaných cieľov. Jedná sa napríklad o potraviny, ktoré majú poškodené balenie alebo produkty, ktoré boli stiahnuté z predaja, pretože predstavujú risk pre spotrebiteľa.

Potraviny, ktoré nie sú bezpečné na darovanie: Táto skupina predstavuje množstvo potravinových prebytkov, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí, a preto sú vyhodené. Tieto produkty nemôžu byť darované na základe právnych predpisov alebo kvôli bezpečnosťou. Zahrnutý je aj odpad, ktorý vzniká v dôsledku poškodenia chladničky, kde je možnosť, že potraviny boli dlhú dobu v nechladenom priestore a tým pádom môžu byť potenciálne nebezpečné na ďalšiu konzumáciu.

Darovanie: Táto skupina zahŕňa všetky potraviny, ktoré boli darované z našich obchodov a skladov charitám na konzumáciu pre ľudí.

Krmivo pre zvieratá: Sú to potravinové prebytky, ktoré nie sú bezpečné na konzumáciu pre ľudí a boli darované ako krmivo pre zvieratá. Jedná sa o darovanie jedla priamo na konzumáciu pre zvieratá alebo na výrobu krmiva.

Likvidácia: Skupina zahŕňa jedlo, ktoré je bezpečné na darovanie, ale napriek tomu darované nebolo. Množstvo tohto odpadu používame na meranie našich úspechov oproti našim cieľom.

 

[1] Viac informácií nájdete na webe: https://www.eu-fusions.org/

[2] Centrálna klasifikácia production podľa OSN, článok 2.1 21 – 24