Listen&Fix.

2. októbra 2017

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pravdepodobne chcete vedieť, čo sa deje s vaším odporúčaním odoslaným cez platformu Listen&Fix.

Za 3 týždne, počas ktorých bola platforma L&F otvorená, sme dostali spolu 1 110 dotazov z celej strednej Európy.

Chceli by sme sa vám ešte raz poďakovať za účasť v tomto programe.

Po zatvorení platformy L&F sme zhrnuli všetky príspevky. Od augusta sme začali na nich pracovať, analyzovať a konzultovať. Od začiatku októbra môžete očakávať prvé odpovede na vaše dotazy odoslané cez platformu L&F. Odpovede budeme posielať pravidelne. Vzhľadom na veľký počet príspevkov buďte prosím trpezliví, robíme, čo je v našich silách, a na všetky dotazy odpovieme v čo najkratšom čase.

Na začiatok vám s radosťou oznamujeme, že prvý z troch záväzkov vedenia je takmer splnený!  

Pravdepodobne viete, že naše vedenie sa zaviazalo: 

  1. zväčšiť šírku pásma v predajniach,
  2. v prípade potreby pridať viac PDCU/ATM,
  3. v prípade potreby vymeniť stoličky pokladníkov.

Vďaka tomuto vylepšeniu bude vaša každodenná práca ľahšia a efektívnejšia. Skenery a zariadenia Storeline budú rýchlejšie, aplikácie budú fungovať lepšie a aj internetová a e-mailová komunikácia bude rýchlejšia.

Ako bolo rozhodnuté, zväčšenie šírky pásma sa bude vykonávať vo všetkých predajniach, distribučných centrách a ústrediach v celej strednej Európe. 

Vo väčšine českých, slovenských a maďarských predajní a distribučných centier sa už zväčšenie šírky pásma uskutočnilo. Na zostávajúcich 14 miestach na Slovensku, 12 v Maďarsku a 5 v Českej republike v súčasnosti prebieha.

V Poľsku bola väčšia šírka pásma zavedená v 128 predajniach. Vzhľadom na veľký počet predajní robíme, čo je v našich silách, aby sme zväčšili šírku pásma v zostávajúcich poľských predajniach čo možno najskôr.

Pozrite si priložený zoznam predajní, v ktorých bude zavedená väčšia šírka pásma –ce-locations-to-increasing-band-width-21-09-17

Aj v budúcnosti sa s vami podelíme o nové dobré správy!

Tím L&F