Menej cukru – zo zákulisia

30. októbra 2017

Wieslawa Sznajdrowska-Kurylak Vedúca kvality pro potraviny a nepotravinovy tovar v strednej Európe 

V septembri sme oznámili zníženie množstva pridaného cukru u všetkých našich nealkoholických nápojov na menej ako 5 gramov na 100 mililitrov. Táto inovácia sa však nestala počas niekoľkých dní – v skutočnosti vyvinúť nové recepty a otestovať nové produkty s našimi zákazníkmi trvalo niekoľko mesiacov, kým sa dostali do regálov našich obchodov.

Zmena by nebola možná bez našich dodávateľských partnerov. Vyvinuli nové recepty, vybrali tie najlepšie a všetko konzultovali s oddelením kvality spoločnosti Tesco. Potom sme pracovali spoločne na vzorkách výrobkov, a to tak dlho, kým sme nedosiahli kvalitu, ktorú sme očakávali.

Následne naši zákazníci zo štyroch trhov pomohli vyhodnotiť nové vzorky. Zákazníci porovnávali existujúce produkty s produktmi s obsahom menšieho množstva cukru. Zamerali sa na chuť, vzhľad, štruktúru a farbu. Keď zákazníci neboli so vzorkami spokojní, vrátili sme sa do fázy vyvíjania receptov. Tejto fázy projektu sa zúčastnilo 100 vybraných zákazníkov.

Akonáhle boli vzorky zákazníkmi prijaté, mohli sme začať pracovať na obaloch – to bolo väčšinou o opravách na štítkoch. Nové výrobky s novými etiketami postupne nahradili „staré“ na regáloch, takže na konci septembra sme mohli hrdo oznámiť, že všetky naše nealkoholické nápoje obsahujú menej ako 5 gramov pridaného cukru na 100 mililitrov!

Toto bol skvelý príklad spolupráce tímov Tesco a našich dodávateľských partnerov – je skvelé vedieť, že práca, ktorú sme urobili, pomáha našim zákazníkom žiť zdravší život.