Pripravili sme nový program pre mladých kolegov GROW 4 MORE. Learning Today, Leading Tomorrow!  

3. novembra 2017

Nový program pre mladých GROW 4 MORE štartuje práve teraz. V Tesco sa snažíme načúvať očakávaniam mladých ľudí a ich potrebám a ponúkame im širokú škálu rozvojových programov a podporujeme ich v ich profesijnom postupe. Preto som sa rozhodli otvoriť nový program pre kolegov, ktorí pracujú v obchodoch a distribučných centrách.
V priebehu programu budú mať mladí ľudia šancu samostatne rozvíjať svoje kompetencie, ktoré im pomôžu v ich budúcej kariére a tiež prehĺbiť ich znalosti. Toto všetko je možné vďaka špeciálnej ponuke materiálov a e-learning kurzov, ktoré môžu jednoducho nájsť na mojetesco.sk v sekcii Talent – Rozvoj – Nábor. Každý mesiac sa zameriame na jednu konkrétnu kompetenciu ako napríklad: empatia, spolupráca, inovácia atď.  Účastníci programu taktiež dostanú príležitosť zapojiť do špeciálnej skupiny na Facebooku (miesto, kde budú môcť zdieľať svoje skúsenosti) a zúčastniť sa špeciálnej akcie – Hackathlon – akcia, ktorej cieľom je práca na vopred vybranom organizačnom probléme a nájsť nové riešenie.

Pre viac informácií o programe kontaktujte Vášho People Partnera.