Naši kolegovia opäť konali dobro

30. novembra 2017

 Naši kolegovia z obchodov na východnom Slovensku, spolu s kolegami z centrálnej kancelárie a people partnermi sa tento týždeň zúčastnili dobrovoľníckych aktivít pre Potravinovú banku Slovenska. V rámci teambuildingu sa rozhodli spraviť niečo užitočné aj pre ostatných a pomáhali pri každodenných činnostiach v troch komunitných centrách. V komunitnom centre v Lipanoch sa zišla ich pomoc hlavne pri stavebných úpravách centra a príprave balíčkov pre ľudí v núdzi. Kolegovia v Košiciach a Spišskej Novej Vsi maľovali miestnosti komunitného centra, uskladňovali potraviny a vydávali jedlo ľuďom bez domova.

Dlhodobá spolupráca Tesca s Potravinovou bankou teší nielen nás, ale takisto Marka Urdzika, riaditeľa Potravinovej banky Slovenska, ktorý ocenil pomoc našich kolegov: “Som naozaj nadšený ochotou a usilovnosťou dobrovoľníkov z Tesca. Napriek pracovnému vyťaženiu si 24 ľudí našlo čas a prišlo pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Zažili sme príjemný deň v Lipanoch, kde sme spoločne montovali regále a balíčkovali potraviny pre ľudí v núdzi, ktoré sme neskôr odovzdali miestnym seniorom. Druhá skupinka dobrovoľníkov pomáhala v Krízovom centre – útulku sv. Alžbety v Košiciach a skupinka v Spišskej Novej Vsi zasa pomáhala s výdajom polievky pre bezdomovcov. Predovšetkým v tomto chladnom počasí má aj tá najmenšia pomoc veľký význam. Dobrovoľníci z Tesca preukázali obrovskú dávku odhodlania a urobili pre nás významný kus práce. Všetkým zúčastneným v mene celej Potravinovej  banky Slovenska veľmi pekne ďakujem.” 

S Potravinovou bankou Slovenska v Tescu úzko spolupracujeme aj na darovaní potravinových prebytkov, v ktorom je aktívne zapojených už 100 z našich obchodov. Z darovaných potravín dokážu pripraviť teplé jedlo pre ľudí v núdzových centrách, detských domovoch, domovoch seniorov alebo výdajniach jedál pre bezdomovcov. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa počas uplynulého roka akoukoľvek formou zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Možností, zapojiť sa do dobrovoľníctva, bude v roku 2018 ešte viac. Zapojiť sa budú môcť kolegovia na prevádzkach, kanceláriách, ale aj v distribučných centrách. Veríme, že aj počas nasledujúceho roka dokážeme spojiť naše sily a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Kolegovia pomáhali