Do Farmárskeho grantu sa za štyri roky zapojilo vyše 500 malých výrobcov a farmárov

11. decembra 2017

Aj tento rok Nadácia Tesco v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a  pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej, zorganizovala 4. ročník programu Farmársky grant.Viac ako 130 malých  výrobcov a farmárov na celom Slovensku mohlo zapojiť a absolvovať workshopy a praktické tréningy, ako sa stať úspešným dodávateľom pre obchod. Všetci absolventi Farmárskeho grantu na konci programu získali certifikát. 

Farmársky grant celkovo napomáha rozvoj poľnohospodárstva a výroby kvalitných produktov, čím pomáha vytvárať na slovenskom vidieku udržateľné pracovné miesta. Odborné workshopy zároveň zlepšujú pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín uspieť na trhu a byť úspešným dodávateľom do obchodných reťazcov po celej krajine,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Nadácia Tesco aj tento rok podporila projekt sumou 85-tisíc eur. Počas štyroch rokov existencie grantu podnikatelia zadarmo absolvovali školenia o kvalite a bezpečnosti potravín, hygiene prevádzok, získali know-how, ako môžu vďaka moderným výrobným postupom vyrábať inovatívne produkty s vysokou pridanou hodnotou, s ktorými majú šancu uspieť na trhu medzi konkurenciou.

„Cieľom programu Farmársky grant je dlhodobo pomôcť malým slovenským výrobcom a farmárom získať ďalšie odborné znalosti aj praktické skúsenosti tak, aby sa mohli stať úspešnými dodávateľmi pre obchod. Za štyri roky fungovania programu sa do vzdelávania zapojilo vyše 500 malých farmárov aj rodinných výrobcov potravín. Sme veľmi radi, že Nadácia Tesco je už stabilným partnerom malých slovenských farmárov, a všetkým účastníkom sa chceme poďakovať za aktívne zapojenie do vzdelávacích aktivít,“ uviedla Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco.

Do grantového programu sa môžu aj na budúci rok prihlásiť malé a stredné firmy, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Viac informácií o grante je na: http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=1&id=496.