Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín

13. decembra 2017

Naši kolegovia zo supermarketu v Kráľovskom Chlmci sa rozhodli spríjemniť deťom zo ZŠ Inačovce oslavy Mikuláša a darovali im balíčky plné dobrôt. Do základnej školy zavítali Mikuláš s čertom aj anjelom a pripravili pre deti prekvapenie. Základnú školu navštevuje mnoho detí zo sociálne slabších rodín a preto nás teší, že darovaním Mikulášskych balíčkov sme mali možnosť deťom aspoň o niečo spríjemniť Vianočné obdobie. Ďakujeme ešte raz kolegom z Královského Chlmca a takisto pánovi riaditeľovi ZŠ Inačovce.