Naše nákupné vozíky boli plné radosti

3. januára 2018

V novembri a decembri darovali naši zákazníci v strednej Európe 516 ton potravín pre ľudí v núdzi. Toto množstvo predstavuje 1,2 milióna jedál. Je to úžasný výsledok! Ďakujeme vám za podporu!

Vianočná potravinová zbierka prebiehala v jednotlivých krajinách v prospech miestnych potravinových bánk. V strednej Európe sa ku kampani potravinovej zbierky pripojilo viac ako 800 našich predajní. Vďaka vašej obetavej dobrovoľníckej práci sa vyzbieralo spolu 516 ton potravín a my sme túto hodnotu navýšili vo všetkých 4 krajinách o 20-20 %, ktoré môžu miestne potravinové banky použiť na rozšírenie svojich kapacít a infraštruktúry.

V spolupráci s našimi charitatívnymi partnermi – Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Depaul Slovensko a OZ Vagus bolo do kampane na Slovensku zapojených 104 predajní a vyzbieralo sa 110 ton potravín.

Podobne ako v minulom roku sa aj naša značka oblečenia F&F opäť pripojila ku kampani zbierky trvanlivých potravín. Nákup vianočných čiapok z nového sortimentu s názvom „Čiapka so srdcom“ rovnako slúži na podporu činnosti miestnych potravinových bánk. F&F ponúka 1 euro z predaja každej čiapky z tohto sortimentu až do konca januára, pričom minimálna výška daru pre dobročinné organizácie v rámci Tesco Europe bude 7 000 EUR.

Tento rok sme pozvali aj našich dodávateľov, aby sa pripojili k vianočnej kampani a ponúkli ešte viac trvanlivých potravín. Na Slovensku sa k výzve pripojila spoločnosť Považský cukor, a.s., ktorá do zbierky darovala paletu cukru.

Veríme, že spolu môžeme dosiahnuť veľké veci, a preto vám ďakujeme, že ste sa k nám pripojili a zúčastnili sa kampane, vďaka ktorej boli Vianoce pre rodiny v núdzi krajšie!