Personálne zmeny na komunikačnom oddelení

12. januára 2018

Naše oddelenie komunikácie a kampaní po novom povedie Veronika Bush. Novou PR manažérkou je Lucia Poláčeková.

Veronika Bush  strieda Zuzanu Lošákovú, ktorá prijala ponuku mimo spoločnosti Tesco. Úlohou Veroniky bude riadiť komunikačné oddelenie a zastrešiť strategické otázky týkajúce sa vzťahov s médiami, komunikácie pre kolegov, vzťahov s vládou, ako aj oblasti spoločenskej zodpovednosti. Zároveň je správkyňou Nadácie Tesco. Veronika nastúpila do našej spoločnosti v novembri 2016 na pozíciu manažérky externých vzťahov a spoločenskej zodpovednosti (Government Affairs & CSR). Počas rokov 2011 až 2016 zastávala rôzne pozície v štátnej sfére vrátane vedúcej oddelenia európskych vzťahov či oddelenia spolupráce s krajinami V4 na Ministerstve obrany SR. Veronika vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Friedrich Schiller Univerzite v Nemecku.

 

Lucia Poláčeková je novou manažérkou PR a externej komunikácie našej spoločnosti. Úlohou Lucie bude komunikovať s  médiami, pripravovať komunikačné stratégie a podporovať projekty spoločnosti. Lucia začala u nás pracovať od júna 2014 ako manažérka komunikácie pre kolegov. V rokoch 2012 a  2014 pôsobila na komunikačnom oddelení internej komunikácie v spoločnosti Orange. Predtým bola zodpovedná za internú a externú komunikáciu spoločnosti Dell, kde pracovala sedem rokov na pozícii PR špecialista. Lucia vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a má dve deti.