Mini anketa PULZ je spustená

24. januára 2018

Aby sme z Tesca vytvorili skvelé miesto na prácu a takisto na nákup, musíme zdieľať naše názory na to, ako postupovať pri uskutočňovaní zmien.  Na základe vašich reakcií v ankete „Na čom vám záleží“?, môžeme povedať, že už teraz pracujeme na zlepšeniach. Stále však máme veľa práce pred sebou a vy všetci sa môžete podieľať na zmenách k zlepšeniu nášho biznisu.

Pevne dúfame, že už ste si spoločne s vašim manažérom vytvorili skvelý akčný plán. Aby sme vám s ním pomohli, spúšťame pre všetkých slovenských kolegov našu mini anketu PULZ . Je to možnosť, vyjadriť váš názor na aktuálnu situáciu v našej spoločnosti. Výsledky ankety budú takisto dobrou príležitosťou, aby ste sa mohli vrátiť k tímovým akčným plánom a zhodnotiť ich.

Anketa je kratšia a cielenejšia. Obsahuje menší počet otázok zameraných na kľúčové veci, o ktorých vieme, že pomáhajú robiť Tesco lepším miestom na prácu.

Táto anonymná anketa zostáva otvorená do utorka 13. februára – nezabudnite ju vyplniť a vyjadriť váš názor.

Ako sa môžete zapojiť:

  • Kolegovia z obchodov – prosím navštívte stránku  www.wmty.com a zadajte kód obchodu, ktorý bude kombináciou kódu krajiny a čísla obchodu  (napríklad  SK22001)
  • Riaditelia /Manažéri obchodov, váš  kód  vám bude komunikovaný prostredníctvom MyAction.  Navštívte stránku www.wmty.com a zadajte váš kód.
  • Všetci kolegovia z kancelárie, prosím, pozrite si prílohu, v ktorej nájdete unikátny kód pre vaše oddelenie. Navštívte stránku www.wmty.com a zadajte tento kód.
  • Nezabudnite prosím, že Prevádzkový personálny manažér, Vedúci personálni partneri, Personálni partneri a Oblastní manažéri sú tiež súčasťou štruktúry centrálnej kancelárie a mali by hľadať kód svojho oddelenia v tabuľke kódov pre centrálnu kanceláriu.
  • Kolegom z distribúcie bude kód pridelený prostredníctvom personálnych manažérov. Prosím navštívte stránku www.wmty.com a zadajte kód, ktorý vám bol pridelený.

Tešíme sa na vašu odozvu a spoločné napredovanie v úsilí, robiť Tesco lepším miestom na prácu a nákup.