„5 mesiacov v Graduate programe“

15. februára 2018

Od nástupu do programu Graduate začiatkom septembra prešlo už takmer pol roka a v našom tréningovom pláne sme sa dostali cez pozície asistentov predaja, špecialistov a koordinátorov až po tieňovanie manažérov a prevzatie niektorých ich zodpovedností. Začiatkom marca by sme mali mať polročné hodnotenie, kde sa  rozhodne o našom ďalšom postupe v programe.

Okrem získavania praktických zručností na obchodoch všetkých formátov sme navštívili aj DC v Beckove, aby sme lepšie pochopili procesy súvisiace s distribúciou tovaru do obchodov. Tiež sme sa zúčastnili viacerých spoločných školení, akcií a udalostí na národnej aj nadnárodnej úrovni – One Europe. Medzi najzaujímavejšie snáď môžeme zaradiť event Customers like us v Brne, ktorého sme sa zúčastnili ako „helpers“ a pomáhali prvý deň pri registrácii a druhý deň na rôznych stanovištiach. Absolvovali sme tiež večeru organizovanú Elou Golab, Retail People Director na úrovni One Europe, na ktorej sme mali možnosť diskutovať aj s Martinom Coulamom, Martinom Beháňom, Zsoltom Pártosom a Katarínou Navrátilovou. Podelili sa s nami o svoje skúsenosti čo sa týka kariérneho postupu a poskytli nám cenné rady pre náš rozvoj.

Na začiatku januára sme sa všetci graduates zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska zúčastnili fotenia a natáčania, ktoré bude určené pre propagačné účely programu. Hneď po natáčaní sme mali večeru s CEO pre strednú Európu,  Mattom Simisterom, s ktorým sme riešili najdôležitejšie otázky na úrovni celého odvetvia.

V súlade s tréningovým plánom momentálne pôsobíme na HM3K+, kde získavame potrebné vedomosti a skúsenosti špecifické pre jednotlivé oddelenia na tomto formáte obchodov. Mariána Csekyho, účastníka programu Graduate som sa opýtal, ako vyzerá jeho bežný deň na obchode.

„Od začiatku programu som motivovaný pripravovať sa na pozíciu a získavať skúsenosti a to sa doteraz nezmenilo. Každý deň prichádzam do práce s tým, že sa chcem naučiť niečo nové, alebo si zopakovať to, s čim som sa už počas minulých mesiacov stretol. Pre niekoho ako som ja, kto s retailom nemal predtým žiadne skúsenosti, sa toto malé predsavzatie zdá byť zatiaľ úspešné a každým dňom sa cítim viac a viac pripravený na manažérsku pozíciu. Veľká vďaka za to patri všetkým kolegom, ktorí mi ochotne a trpezlivo pomáhali a stále pomáhajú na tejto ceste.“