Spolupráca Tesco s MŠ Radvanská v Banskej Bystrici

22. februára 2018

Kolegovia z prevádzky Tesco Extra na Zvolenskej ceste 8 v Banskej Bystrici navštívili tento mesiac Materskú školu Radvanská vo svojom meste a vďaka drobnému darcovstvu malým škôlkárom darovali vodové farby, pastelky, farebné kriedy a plastelínu.  Nápad spolupráce OZ Radvanček a spoločnosti Tesco vznikol pri prvej edícii programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, do ktorej sa OZ Radvanček zapojilo. O programe na podporu miestnych komunít sa dozvedeli vďaka našej zamestnankyni, ktorá je aj mamičkou malého škôlkára.

Projektu, s ktorým súťažili dali názov: Malá Tarzánia. Išlo o zostavu rebríkov, pavúčích sietí, lezeckých častí a pohyblivých komponentov využívaných na rozvoj detskej motoriky a koordinačných schopností detí predškolského veku. V súčasnej štvrtej edícii programu  „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa MŠ opäť zapojí a bude znovu bojovať o finančný grand, nakoľko sa Malá Tarzánia nestala výhercom. Projekt má veľkú využiteľnosť aj vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti telesnej výchovy, pri rôznych športových súťažiach, besiedkach a akciách s rodičmi. Deti spolu s p. učiteľkou vytvorili vlastný plagát, ktorý vystavili v hypermarkete Tesco Banská Bystrica v rámci zapojenia sa do súťažného projektu v jeho 2. edícii.

Napriek tomu spolupráca MŠ Radvanská so spoločnosťou Tesco naďalej pokračuje. Vďaka manažérke tímu služieb zákazníkom pani Beáty Nemečkovej prebieha podpora detí formou drobného darcovstva. V aktuálnej štvrtej edícii programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ budú ocenení víťazi na všetkých troch priečkach a tak dúfame, že sa realizácia Malej Tarzánii podarí.