Tesco na Profesia Days 2018

5. marca 2018

Aj tento rok sme sa zúčastnili Profesia Days 2018. Výstava prebehla v dňoch od 28.2-1.3.2018 a návštevníci mali možnosť pristaviť sa pri našom stánku s rozlohou 36m2, kde sa tiež mohli dozvedieť informácie o našej spoločnosti, rovnako ako aj informácie o našich jednotlivých pracovných pozíciách na prevádzkach, distribúcii, či v centrálnej kancelárii. Našim cieľom bolo návštevníkom a záujemcom, čo najviac priblížiť fungovanie našej spoločnosti, nielen  prostredníctvom brožúr a propagačných materiálov, ale aj odpovedí na mnohé otázky, na ktoré odpovedali zástupcovia z Tesco Mobile, distribúcie, či personálneho oddelenia.