O podporu našich zákazníkov sa uchádzajú stovky organizácií

12. apríla 2018

Popularita nášho grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame z roka na rok rastie, čo potvrdzuje aj počet prihlásených organizácií v aktuálnej štvrtej edícii. Mimovládne organizácie spolu prihlásili až 450 projektov na zlepšenie svojej komunity! Novinkou v tomto kole je, že ocenené budú namiesto jedného až tri projekty v každom zo 77 regiónov. Víťazné projekty získajú na prvom mieste 1 300 EUR, na druhom 600 EUR a projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 EUR. Na Slovensku tak Tesco 231 neziskovým organizáciám prerozdelí spolu takmer 170-tisíc EUR. O víťazoch rozhodnú svojím hlasovaním v predajniach Tesca zákazníci už od 7. mája 2018.

Do uzávierky predložili organizácie 450 žiadostí. Každú edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa snažíme neustále zlepšovať. Zvýšili sme sumu a zjednodušili prihlasovanie pre účastníkov cez samostatnú webovú stránku,“ povedala Eva Martiníková, koordinátorka Tesca pre spoločenskú zodpovednosť.

V aktuálnom kole je najpopulárnejšia podpora zdravia a športu – až 39 % všetkých žiadostí sa venuje práve tejto oblasti. O podporu vzdelávania sa uchádza 23 % projektov. Trojicu najpopulárnejších kategórií uzatvára rozvoj komunitného života a kultúry, do ktorej sa prihlásilo 16 % projektov. Dostali sme prihlášky zo všetkých regiónov celého Slovenska.  Projekty pomôžu zlepšiť život v miestnych komunitách rôznymi kreatívnymi prístupmi. Pomocou príspevkov 1 300 EUR, 600 EUR a 300 EUR chcú žiadatelia napríklad postaviť detské ihriská, stráviť čas plný nových zážitkov prostredníctvom detských táborov pre znevýhodnené deti, zorganizovať miestne podujatia, športové aktivity či zamerať sa na výsadbu zelene.

V nasledujúcich týždňoch budú žiadosti vyhodnotené komisiou v zložení nezávislých odborníkov z neziskového sektora, zamestnancov Nadácie Pontis, spoluorganizátora projektu, a zamestnancov Tesca. Počas hodnotenia experti vyberú tri projekty v každom zo 77 regiónov, ktoré postúpia do hlasovania zákazníkov. Hlasovanie zákazníkov prebehne od 7. mája do 4. júna 2018 vo všetkých obchodoch Tesco na Slovensku. Mená víťazov sa dozvieme v druhej polovici júna 2018. „Ide o veľmi atraktívny program, v ktorom môžu byť naše deti aktívnymi účastníkmi projektu už od začiatku. Pripravovali s nami propagáciu, chodievali s rodičmi hlasovať a teraz kreslia a navrhujú jednotlivé prvky ihriska, čo prispieva k tomu, že si to oveľa viac vážia,“ zhodnotila grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame Daniela Mlynárová, zástupkyňa minuloročného víťazného projektu.

Ďalšie informácie o aktuálnej aj predošlých edíciách programu sú na www.tesco.sk/pomahame. Celková suma udelených grantov od Nadácie Tesco, spoluorganizátora projektu, sa tentoraz vyšplhá do výšky až 170 000 EUR.