Získali sme ocenenie Via Bona 2017 za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja

12. apríla 2018

Aktivity našej spoločnosti zamerané na znižovanie potravinového odpadu ocenila aj nezávislá komisia. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo našej spoločnosti udelené úplne nové ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.

Toto ocenenie patrí všetkým kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na darovaní potravín takmer každý deň už v 113 obchodoch na Slovensku. Bez nich, rovnako ako bez dobrovoľníkov Potravinovej banky Slovenska a miestnych charít, by nebolo možné pomáhať ľuďom v núdzi naprieč celým Slovenskom,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.

V septembri 2015 na historickom summite OSN v New Yorku bolo jednohlasne prijatých 17 cieľov udržateľného rozvoja. Tak vznikla agenda 2030 pre udržateľný rozvoj s cieľom dosiahnuť lepšiu budúcnosť ľudí a planéty. Na túto agendu bez váhania zareagovalo aj vedenie našej spoločnosti vrátane generálneho riaditeľa Dava Lewisa, ktorý sa postavil do čela medzinárodnej koalície lídrov z celého sveta Champions 12.3. Koalícia sa zameriava na napĺňanie jedného z trvalo udržateľných cieľov OSN – do roku 2030 znížiť potravinový odpad o polovicu.

Začiatky darcovstva potravín našej  spoločnosti na Slovensku siahajú do roku 2015. Po pilotných štyroch obchodoch, z ktorých sme darovali potraviny, počet zapojených obchodov narástol rekordným tempom. Kým vlani v marci ich bolo 35, aktuálne dokážeme darovať potravinové prebytky zo 113 obchodov po celom Slovensku. Tým sme sa reálne približuje k svojmu záväzku, že do roka 2020 všetky naše obchody budú schopné darovať potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú. „Môžem vás ubezpečiť, že v našom úsilí – bojovať proti plytvaniu potravinami – budeme pokračovať aj naďalej. A zároveň veríme, že toto ocenenie bude motivovať  aj iných, aby nás v tomto boji podporili,“ poďakovala za ocenenie Veronika Bush, manažérka oddelenia komunikácie a kampaní