Ako poskytnúť účinnú prvú pomoc? Prvá pomoc – vedomosti, ktoré zachraňujú život

19. apríla 2018

Aj keď na to často nemyslíme, každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy môže niekomu zachrániť život. Ak bude vedieť ako. Nie je to také ťažké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Náhla zástava srdca je najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Každý rok ju zažije 350 až 700 Európanov! Môže k nej dôjsť kdekoľvek – v práci, doma, na ulici.

Pri zástave srdca človek stráca vedomie, prestáva dýchať a zlyháva mu srdce. Ak krv necirkuluje v tele viac ako 4 minúty, mozog nedostáva kyslík a začínajú v ňom odumierať bunky. Tento proces je nezvratný, pretože neuróny sa nedokážu regenerovať. Každá minúta preto znamená rozdiel medzi životom a smrťou! Slovo resuscitácia môže naháňať strach a znieť zložito, ale jednotlivé kroky procesu oživovania sa dajú jednoducho naučiť a uskutočniť. Kardiopulmonárna resuscitácia (alebo resuscitácia srdca a pľúc) je kombináciou masáže srdca a umelého dýchania – dokáže až štvornásobne zvýšiť šancu na prežitie. Pri nepriamej masáži srdca cez hrudný kôš pumpujeme krv, ktorá transportuje kyslík do buniek a podporuje telesné funkcie. Umelým dýchaním vdychujeme do pľúc kyslík a umožňujeme tak riadne okysličovanie organizmu.

Nebojte sa pomôcť!

Musíte si uvedomiť, že ak niekto stratí vedomie a prestáva dýchať, je v tej najhoršej možnej situácii. Čokoľvek urobíte, môže jeho šance na prežitie len pozitívne ovplyvniť. Prípadné poškodenie hrudníka alebo iné poranenia spôsobené počas oživovania neznamenajú, že sa oživujúci dopustil chyby. Musíte sa sústrediť na udržanie telesných funkcií.

Záleží na každej minúte

Vo verejných priestoroch sa objavuje stále viac automatických externých defibrilátorov: vo vlakoch, autobusoch, na staniciach, letiskách, vo verejných budovách, múzeách, nákupných galériách, na pracoviskách – všade tam, kde sa pohybuje veľa ľudí a kde je preto veľká pravdepodobnosť výskytu náhlej srdcovej zástavy. Prístroje sú umiestňované aj na miestach, kde sa ťažšie dostáva rýchla lekárska pomoc (napr. v malých obciach alebo vysokohorských prístreškoch).

Je dobré vedieť, že 7 z 10 ľudí, ktorí utrpia náhlu zástavu srdca, potrebuje defibriláciu tzn. ošetrenie, počas ktorého sa do tela vpustí elektrický výboj, ktorý preruší nepravidelný (neúčinný) srdcový pulz. Kombinácia resuscitácie s možnosťou rýchlej defibrilácie zvyšuje šance na prežitie až na 70%, ale treba konať okamžite.

Legenda:

Šance na prežitie
Čas od náhlej zástavy srdca (v minútach)
Šance na prežitie, ak svedok uskutoční defibriláciu v rámci prvých 3-5 minút – až 70%
Každá ďalšia minúta znižuje šance na prežitie o 10-12%
Do koľkých minút prídu záchranári?
Graf: Správa PGMR podľa „Usmernení pre resuscitáciu 2015“

Pomoc poruke

Automatický externý defibrilátor je prístroj, ktorý v prípade potreby dokáže obslúžiť ktokoľvek. Vie ho zapnúť a uskutočniť defibriláciu tzn. dokáže cez hruď človeka, ktorý utrpel náhlu zástavu srdca, vyslať do tela elektrický impulz. Prístroj je bezpečný a jeho používanie intuitívne. V priebehu celého postupu vás budú usmerňovať zvukové a vizuálne pokyny. Po zapnutí a pripevnení elektród prístroj zdiagnostikuje rytmus srdca a rozhodne, či je potrebné defibrilovať.

 

Vďaka tejto technológii môžu byť naše kroky účinnejšie, automatický externý defibrilátor samotný však nestačí. Ak venujeme niekoľko hodín nácviku prvej pomoci, budeme v budúcnosti schopní zachraňovať životy.

 

Szymon Kozłowski

záchranár a inštruktor prvej pomoci v Polska Grupa Ratownictwa Medycznego