Dobrovoľníctvo: Aj malá pomoc sa počíta

2. mája 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia,

my v Tescu sme hrdí nato, že sme súčasťou mnohých komunít po celom svete. Dokonca sme ešte viac hrdí na to, že mnohí naši kolegovia sa stali neoddeliteľnou súčasťou týchto komunít. Ako biznis sme za zaviazali, že chceme pozitívne ovplyvňovať veci, ktoré Vás a aj našich zákazníkov najviac zaujímajú.

Preto by som Vám chcel s potešením predstaviť pilotný program dobrovoľníctva: Aj malá pomoc komunitám sa počíta. Počas šiestich mesiacov budú mať kolegovia z 10 našich obchodov a všetci kolegovia z centrálnej kancelárie príležitosť pomôcť miestnej charitatívnej alebo mimovládnej organizácii podľa vlastného výberu – a Tesco im za to zaplatí!

Do pilotného projektu boli na Slovensku vybrané nasledovné obchody:

  1. HM Čadca
  2. HM Galanta
  3. OD MY Kamenné námestie
  4. HM Spišská Nová Ves
  5. HM Liptovský Mikuláš
  6. SM Stropkov
  7. SM Spišská Bela
  8. SM Rajec
  9. Ex Žilina – Hájik
  10. Ex Bratislava – Komárnická

Pokiaľ ste sa ešte neprihlásili, chcel by som Vás povzbudiť v tom, aby ste sa zúčastnili – môžete sa prihlásiť ako tím alebo jednotlivec. Pomôcť môžete potravinovej banke, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, niektorej z organizácií, ktoré podporujeme v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, alebo inú charitatívnu organizáciu podľa vlastného výberu. Nielenže tým podporíte Vami vybranú organizáciu, ale zároveň tak aj všetci vrátime niečo našim komunitám.

Ak sa chcete zapojiť a ste z obchodu z vyššie uvedeného zoznamu alebo z centrálnej kancelárie, stačí navštíviť našu dobrovoľnícku stránku https://mojetesco.sk/dobrovolnictvo/ , ktorú nájdete na mojetesco.sk, kde sa dozviete viac o tom, ako sa môžete zaregistrovať.

Ak aj nepatríte medzi kolegov z tohto zoznamu obchodov alebo centrálnej kancelárie, môžete pomôcť svojej komunite a zapojiť sa 8. júna do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku, ktorým je Naše mesto.

Pilotný program dobrovoľníctva je len začiatok. Verím, že prostredníctvom neho získame cenné poznatky a skúsenosti, ktoré nám v budúcnosti umožnia do tohto programu zapojiť všetkých našich kolegov.

Budem rád, ak sa zapojíte a pomôžete nám aj touto cestou podporovať naše miestne komunity.

Martin Kuruc