Kolegovia zo Žiliny znova pomohlo deťom z detského domova v Bytči

4. mája 2018

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné“
 Antoine de Saint-Exupéry

Obľúbené sviatky –  Vianoce, alebo Veľká noc sú čarovné hlavne pre deti. Kvôli ním robíme prekvapenia, prezliekame sa za Mikuláša, píšeme Ježiškovi, pletieme korbáče, udržujeme zvyky a tradície… . A tak sa začalo i naše priateľstvo s Detským domovom v Bytči.

Pozvali sme deti, aby sme spolu vyzdobili obchod pre našich zamestnancov i zákazníkov a privítali najkrajší sviatok jari Veľkú noc. Vyrobili nám veľkonočné vajíčka a rozvešali ich v HM Žilina.

Pán riaditeľ  im ukázal všetky oddelenia. Vyskúšali si aj blokovanie na pokladni a vyhlasovanie na info pulte.

Kolegynka pre nich upiekla Veľkonočného barančeka a zajačika, napiekla i veľkonočné perníky.

Na záver sme detičky odmenili sladkosťami a dostali od nás školské potreby, aby mohli ďalej rozvíjať svoju tvorivosť. Prežili sme spoločne krásny deň a povedali sme si, že určite sa spolu nevidíme naposledy… .

A ani to dlho netrvalo a koncom apríla sa v jeden deň,  podarilo spojiť všetkých riaditeľov hypermarketov  a prevádzkových personálnych partnerov zo severnej oblasti.

Cieľom bolo pomôcť pri jarnom upratovaní a zveľadení okolia Detského domova.  Kolegom sa podarilo pokosiť trávu v areáli, nasadiť kvety do okien, ozdraviť stromy, vytrhať burinu, vynosiť odpad a opraviť detské ihrisko, na ktorom si na záver dňa popri opekačke, aj s deťmi, zašportovali.

Veľmi nás teší, že sme vedeli deťom a tetám z detského domova spríjemniť chvíle a priložiť ruku k dielu.  A hlavne, prispeli sme malým zážitkom, ktorému sa deti tešia viac ako hmotným veciam.