Zverejnili sme naše najnovšie údaje o množstve potravinového odpadu!

10. mája 2018

Výroba, doprava a spracovanie potravín využíva vzácne prírodné zdroje. Zároveň je bohužiaľ na svete stále veľa ľudí, ktorí idú spať hladní. Ako jeden z najväčších nákupcov a predajcov potravín na Slovensku sme si vedomí svojej zodpovednosti. Aj preto si myslíme, že je dôležité zaobchádzať s potravinami pozorne a urobiť všetko pre to, aby sme obmedzili množstvo potravinového odpadu.

Sme hrdí na to, že ako prvá maloobchodná spoločnosť v strednej Európe zverejňujeme údaje o potravinovom odpade v našich prevádzkach. Sme presvedčení, že skutočne riadiť sa dá iba to, čo je zmerané. Táto správa o potravinovom odpade nám pomáha ukázať naše úspechy a identifikovať oblasti, ktoré treba ďalej zlepšovať.

Rok 2017 bol prvým rokom, v ktorom sme zverejnili naše výsledky. Vďaka tejto správe vieme pochopiť minuloročné úspechy.

Vo finančnom roku 2017/18 Tesco Slovensko predalo viac ako 564 659 ton potravín, pričom vznikol prebytok potravín v objeme 8 521 ton. Z toho 586 ton bolo darovaných na ľudskú spotrebu alebo ako krmivo pre zvieratá. S pomocou nášho lokálneho partnera, Potravinovou Bankou Slovensko, sme darovali takmer 577 ton potravín pre ľudí v núdzi. Minulý rok sme na Slovensku pomohli zredukovať odpad o 20 % a navýšili dary o 239%. To sú fantastické výsledky!

Tesco Slovensko – údaje o potravinovom odpade 2016/17 2017/18
Celkový predaj potravín 573 366 ton 564 659 ton
Celkový potravinový odpad 9957ton 7 934 ton
Odpad ako % z predaja potravín 1,7 % 1,4 %
Dary 173 ton 586 ton

 

  • Oproti minulému roku sme znížili celkový objem potravinového odpadu v rámci strednej Európy o 30 %.
  • O 100 % sme zvýšili dary dobročinným organizáciám v českých, maďarských, poľských a slovenských obchodoch.
  • Vo všetkých štyroch krajinách sme v o finančnom roku 2017/18 darovali s pomocou miestnych potravinových bánk viac ako 10 600 ton potravín ľuďom v núdzi. Toto množstvo zodpovedá viac než 25 miliónom jedál.
  • 600 predajní v celej strednej Európe ponúka denne potravinové prebytky dobročinným organizáciám.

Ako všetci dobre viete, boj proti plytvaniu potravinami je pre nás prioritou. Naším cieľom je, aby sa v budúcnosti v Tescu nevyhadzovali žiadne potraviny, ktoré sú bezpečné na ľudskú konzumáciu. Spolu s vami sa usilujeme znížiť náš objem potravinového odpadu ešte viac. Je pred nami ešte veľa práce, ale už teraz môžeme byť hrdí na naše úspechy.

Celú správu nájdete na internetovej stránke Tesca.