Naše prevádzky podporujú miestne komunity

16. mája 2018

Ako viete, spoločnosť Tesco sa snaží čo najviac podporovať lokálne projekty a akcie, aby budovala vzťah s miestnymi komunitami. Mnohé prevádzky majú vytvorené dlhodobé priateľstvá a spolupráce s lokálnymi organizáciami a školami, ktoré chodia naši zamestnanci pravidelne navštevovať a podporiť našimi produktami. Medzi nimi sú aj mnohé prevádzky zo západnej oblasti, ktoré sa aj počas uplynulých mesiacov aktívne zapojili do aktivít miestnych komunít.

Hypermarket Tesco v Devínskej Novej Vsi od minulého roka pravidelne spolupracuje s materskou školou na ulici Milana Marečka. Počas apríla podporili kolegovia školu hračkami a loptami, keďže je pekné počasie a deti sa už hrajú vonku, a lopty im chýbali. Budúci mesiac má škola naplánovanú renováciu dvora a detského ihriska aj s pomocou našich kolegov.

Náš hypermarket v Dunajskej Strede podporil veľkonočnú atmosféru našich zamestnancov ako aj detí zákazníkov. Pre deti usporiadali bezplatné tvorivé dielne. V apríli podporili aj ZŠ s MŠ s VJM v Kútnikoch. Od našich kolegov dostali prekvapenie v podobe spoločenskej hry pre malých kúzelníkov. HM Dunajská Streda za posledný mesiac  takisto podporil športovými pomôckami aj združenie FEFOSZ pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Bratislavská mestská časť Dúbravka otvorila v septembri 2017 novú Materskú školu na Fedákovej ulici. Súčasťou MŠ sú 4 triedy pre deti predškolského veku. Vedenie MŠ organizuje rozličné podujatia na všestranný rozvoj detí. V apríli prebiehalo v škôlke triedne a školské kolo speváckej súťaže Zlatá hrdlička. HM Tesco v OC Dúbrawa venovalo pri tejto príležitosti odmenu pre deti, ktoré sa súťaže zúčastnili a taktiež aj odmenu pre víťazov v podobe sladkostí,  spoločenských a kreatívnych hier, a školských pomôcok.

Náš hypermarket v Malackách požiadala o pomoc Materská škola z neďalekej obce Prievaly, ktorá napriek obmedzenému rozpočtu robí úžasné akcie pre deti, a preto sme veľmi radi, že im naši kolegovia formou darcovstva mohli pomôcť . Veľmi ich potešili ceny vo forme hračiek a pracovných pomôcok, ktoré dostali ako odmeny.

Naši kolegovia z HM Lamač navštívili nemocnicu na Kramároch, kde obdarovali deti hračkami. Pravidelne sponzorujú maturity na rôznych školách a spolupracujú so špeciálnou školou na Mokrohájskej ulici.

Pre HM Pezinok sú komunity, ktoré žijú v jeho okolí, veľmi dôležité. Preto kolegovia z Pezinka dlhodobo podporujú  napríklad detský domov v Pezinku, branno-športový deň Mestskej polície pre základné školy, viaceré školy a škôlky a seniorov.

Náš hypermarket v Senci oslovil s prosbou o pomoc Dom Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvým. Vo svojom zariadení Dom Nezábudka poskytuje sociálne služby, komplexnú starostlivosť ako výchovu, vzdelávanie, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu, rekreačnú, rehabilitačnú činnosť, pracovnú a hudobnú terapiu klientom s ťažkým zdravotným zvýhodnením, poskytuje sociálne poradenstvo a vykonáva sociálnu prevenciu. Naši kolegovia darovali zariadeniu potrebné vybavenie, ktoré zamestnancov a klientov v Dome Nezábudka veľmi potešilo.

Kolegovia z HM Podunajské Biskupice sa  rozhodli v marci v rámci podpory drobného darcovstva navštíviť škôlku na Kríkovej ulici, kde ich s radosťou privítala pani učiteľka Zuzka s deťmi, ktoré škôlku navštevujú.  Tie si pre našich kolegov pripravili krátky program, počas ktorého im zaspievali a aj zatancovali. Program sa im veľmi páčil a deti boli veľmi milé. Po programe im za odmenu priniesli rôzne ceny a darovali hračky, ktorým sa deti veľmi potešili.

Náš hypermarket Tesco Zlaté Piesky je plný kolegov s dobrým srdcom , ktorým život a osud tých najmenších a najzraniteľnejších nie je ľahostajný. Preto sa kolegovia spojili s neziskovou organizáciou „Deťom s rakovinou“. Od pani riaditeľky organizácie sa dozvedeli ako, a čím môžu pomôcť, a potom to už išlo rýchlo. Vybrali tie najkvalitnejšie potraviny, naložili ich do auta a šup s nimi čo najrýchlejšie na Kramáre, kde ich čakala pani riaditeľka organizácie, ktorej potravinovú pomoc odovzdali a pomohli jej potraviny rozniesť po jednotlivých oddeleniach.  Kolegovia sa s pani riaditeľkou dohodli na ďalšej spolupráci a dobrovoľníckych aktivitách, z čoho máme veľkú radosť.

Aj malá pomoc komunitám, sa vždy ráta!