Naši kolegovia sa zúčastnili školenia vo výrobnom závode Mecom

16. mája 2018

V dňoch 18.-19.4.2018  prebehlo školenie vo výrobnom závode Mecom Lučenec a Mecom Humenné., ktorého sa zúčastnili naši kolegovia z obslužných pultov a oblastní kouči. Bol to nielen príjemne strávený deň, ale zároveň to bolo pre všetkých veľmi prospešné.  Naši kolegovia z obchodov mali možnosť reálne vidieť prevádzku a výrobu produktov, ktoré predávajú. Môžu tak využiť nadobudnuté vedomosti a aj skúsenosti pri predaji našim zákazníkom. Ich dojmy boli veľmi pozitívne, bolo to pre nich niečo nové a zaujímavé. Presvedčili sa, že vysoký štandard hygieny je v tejto oblasti naozaj nutnosťou. Celkovo to bol pre nich zážitok vidieť a porovnať pracovné podmienky u nás a vo výrobe MECOM (organizácia práce, zodpovednosti, priestory, práca v chlade…..). Na všetky dotazy naši zamestnanci dostali od zamestnancov MECOM kvalifikovanú odpoveď. Na záver školenia prebehla aj ochutnávka výrobkov, ktoré MECOM distribuuje do našej siete, ale aj za hranice nášho štátu (Maďarsko, Česko, Rusko, Ukrajina).