Kolegovia z HM Pezinok si budujú vzťahy s komunitami

5. júna 2018

Keďže sa spoločnosť Tesco snaží dlhodobo podporovať miestne komunity, aj tento rok pokračuje program Drobného darcovstva našich prevádzok po celom Slovensku. Jednou z najaktívnejších prevádzok v rámci dlhodobej spolupráce s komunitami je Hypermarket Pezinok na čele s pánom riaditeľom Radovanom Hrabarikom.

Najbližšie sa kolegovia spolu s pánom riaditeľom zúčastnili odovzdávania detského kolotoča v Spojenej škôlke v Pezinku, ktorá vyhrala minulý ročník programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, a vďaka tomu si mohli vylepšiť ihrisko v škôlke.

 

Pán riaditeľ Radovan Hrabarik spropagoval aj novú edíciu programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ a odprezentoval projekty v rámci reportáže pre Teleráno v TV Markíza.

Kolegovia z Pezinka majú pred sebou ďalšie komunitné projekty a akcie, ktoré sa chystajú podporiť. Teší nás, že HM Pezinok má v rámci svojho mesta priateľské vzťahy s komunitami a podieľajú sa na spoločenskom živote v meste. Kolegom a pánovi riaditeľovi z HM Pezinok ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré spolu s nimi budeme môcť v rámci drobného darcovstva podporiť.