Tesco pokračuje v boji proti plytvaniu potravinami spolu s partnermi

7. júna 2018

Spoločne bojujeme proti plytvaniu potravinami – Stredoeurópska konferencia o znižovaní potravinového odpadu

170 účastníkov sa dnes stretlo v poľskej Varšave na Stredoeurópskej konferencii o znižovaní potravinového odpadu. Už štvrtýkrát sme pozvali zástupcov vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, obchodu, médií a miestnych samospráv zo strednej Európy, aby spoločne s nami hľadali riešenia, ako znížiť potravinový odpad. Takéto stretnutia nám umožňujú byť v nepretržitom kontakte s kľúčovými aktérmi, aby sme aj naďalej dokázali v pozícii lídra v maloobchode viesť boj proti plytvaniu potravinami v strednej Európe.

Počas konferencie sa zástupcovia rôznych odvetví a organizácií snažili identifikovať zdroje potravinového odpadu a pripraviť spoločnú víziu do budúcnosti. Všetci sa zhodli na tom, že úspešní môžeme byť len vtedy, ak spojíme sily a nadviažeme partnerstvá výrobcov, predajcov aj spotrebiteľov.

Jedným zo spoločných záverov z tohto stretnutia bolo, že v boji proti potravinovému odpadu musíme v prvom rade zistiť a zmerať, kde je najvyššia miera odpadu, a následne stanoviť ciele, ako tento objem znížiť,“ povedal Matt Simister, CEO Tesco pre strednú Európu. „Minulý mesiac sme zverejnili naše údaje o potravinovom odpade v strednej Európe, ktorý sa nám medziročne podarilo znížiť o 30 %, čo je dôkazom toho, že ideme správnym smerom. Vyzývame preto obchodníkov, dodávateľov a producentov v celom regióne, aby sa k nám pridali, zisťovali a zasiahli tam, kde potravinový odpad vzniká,“ dodáva Matt Simister.

Účastníci konferencie zdôraznili potrebu užšej spolupráce medzi dodávateľmi a maloobchodníkmi pri nachádzaní riešení na podporu zákazníkov v znižovaní plytvania potravinami. Jedným z najlepších príkladov v tejto oblasti je náš nový sortiment ovocia a zeleniny „Perfectly Imperfect“, v rámci ktorého ponúkame zákazníkom za nižšiu cenu neštandardne tvarované ovocie a zeleninu a  zároveň tak pomáhame znižovať potravinový odpad už u pestovateľa.

Projekt darcovstva potravín je tým najlepším, čo môže maloobchodná spoločnosť urobiť, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú. Sme veľmi radi, že vďaka nášmu partnerstvu Tesca s potravinovými bankami sme v regióne strednej Európy dokázali darovať viac ako 25 miliónov porcií jedla, „uviedol Marko Urdzik predseda Potravinovej banky Slovenska.

Z celkového počtu 961 predajní v strednej Európe 670 obchodov odovzdáva potravinové prebytky do potravinových bánk a miestnym dobročinným organizáciám. Spoločnosť Tesco sa zaviazala, že do roku 2020 budú všetky jej predajne v strednej Európe ponúkať potravinové prebytky potravinovým bankám a miestnym charitám.

Stredoeurópska konferencia vo Varšave, ktorej nosnou témou bola problematika potravinového odpadu, bola jednou z najdôležitejších udalostí v roku 2018 pod taktovkou spoločnosti Tesco. Zámerom podujatia je nielen diskutovať, ale podniknúť efektívne kroky k znižovaniu množstva potravinového odpadu v  strednej Európe.