Kolegovia z Banskej Bystrice opäť podporili podujatie „Ži a nechaj žiť“

17. júna 2018

V sobotu 26. mája sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 5. ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi a dospelými osobami s autizmom, ale aj inými znevýhodnenými komunitami a zdravými pod názvom „ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018“.

Prostredníctvom drobného darcovstva podporili podujatie aj naši kolegovia z Banskej Bystrice, a takisto sa ho už tretí rok zúčastnili aj ako dobrovoľníci. Pre deti si pripravili disciplínu streľby s penovými nábojmi, ktorá sa stretla s mimoriadnym záujmom. Tiež sa naši kolegovia zapájali do pripravených aktivít a mohli si vyskúšať napríklad aj stimulátor autizmu.

Podľa našej kolegyne Beaty Nemčekovej, manažérky tímu služieb zákazníkov v HM Banská Bystrica, malo podujatie   obohacujúci charakter nielen  pre rodiny s hendikepovaným príbuzným, ale aj pre zdravých ľudí, ktorí sa podieľali na jeho realizácii a boli jeho súčasťou. Akcia sa niesla v zmysle princípu opačnej integrácie, keď sa rodiny s hendikepom podieľajú na tvorbe programu pre deti s autizmom a inými pridruženými znevýhodneniami, no zároveň tento program dokáže napĺňať aj potreby zdravých detí. Popri spoločnom zdieľaní takýchto aktivít sa vytvárajú nové zaujímavé vzťahy a otvárajú sa dvere  ďalším možnostiam pomoci pre cieľovú skupinu znevýhodnených ľudí.

Kolegom z Banskej Bystrice ďakujeme a radi podporíme toto skvelé podujatie aj nabudúci rok!

Foto: Jarmila Hudecová