Kolegovia z Pezinka aktívne podporujú komunity

18. júna 2018

Aj počas posledných dvoch mesiacov si naši kolegovia HM Pezinok opäť našli čas na pomoc svojim komunitám a zúčastnili sa, a zároveň podporili viacero podujatí vo svojom okolí.

V máji naši kolegovia podporili akciu Deň rodiny v Materskej škole vo Viničnom, ktorá je zároveň jedných z víťazov tretej edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Detičkám i rodičom zabezpečili občerstvenie, aby si mohli deň krásne užiť. Pre deti a ich rodičov boli pripravené rôzne súťaže a pohybové aktivity. Výhercom bol každý, preto si z tohto dňa odniesli ocenenie formou sladkej odmeny a diplom.

 

Ďalšou akciou, ktorú kolegovia z Pezinku podporili, bol Deň otvorených dverí v Domove sociálnych služieb pre dospelých Báhoň, ktoré poskytuje starostlivosť ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím už od roku 1930. Desiaty ročník tohto podujatia pre príbuzných, priateľov a širokú verejnosť splnil očakávanie spoločného prežitia krásneho dňa plného nádherných okamihov, príjemných stretnutí, bohatého kultúrneho programu, zábavy, zaujímavých aktivít, ale aj chutného občerstvenia. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity pre zábavu a na rozvoj ich kreativity.

 

Spojená škôlka Pezinok poskytuje vzdelávanie aj pre deti s ťažkým mentálnym alebo  viacnásobným postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom, a takisto je zabezpečené vzdelávanie pre žiakov s autizmom. Prvého júna, na deň detí, naši kolegovia s pánom riaditeľom z HM Pezinok odovzdávali kolotoč, na ktorý Tesco ako víťaznému projektu grantového programu  „Vy rozhodujete, my pomáhame“ prispelo sumou 1300 € . Detičkám zároveň zabezpečili občerstvenie formou drobného darcovstva, a zároveň im kolotoč slávnostne odovzdali.