Tesco ocenilo víťazné projekty v Nitre

23. júla 2018

V piatok 13. júla sme odovzdali symbolické šeky 3 víťazným organizáciám, ktoré získali grant v rámci 4. edície programu Vy rozhodujete, my pomáhame v Nitre. Dozvedieť sa o víťazoch viac môžete v našom článku alebo po prehratí reportážneho videa nižšie.

 

1.       miesto: Zoborský skrášľovací spolok –projekt – ZÁŽITKOVÁ EXPOZÍCIA – LAPIDÁRIUM – ZOBORSKÝ KLÁŠTOR

Zážitková expozícia – LAPIDÁRIUM – Získaný grant bude použitý k budovaniu Zážitkovej expozície v areáli Zoborského kláštora. V bočnej lodi ruiny kostola spoločne vybudujeme lapidárium, kde budú prezentované najvýznamnejšie archeologické nálezy od 9. po 18. storočie. Stredoveký benediktínsky kláštor vznikol v rokoch 800 – 880. Bol centrom náboženského, verejnoprávneho, kultúrneho i hospodárskeho diania. Cieľom benediktínov bolo dosiahnutie vyššej životnej úrovne obyvateľov.

2.       miesto: Združenie rodičov pri Základnej škole Cabaj-Čápor, časť Cabaj – projekt –VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY V AREÁLI ZŠ CABAJ-ČÁPOR, ČASŤ CABAJ

Združenie rodičov ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj sa v tomto školskom roku rozhodlo realizovať projekt športovej dráhy s hravými a edukatívnymi prvkami pre malých aj veľkých žiakov. Súčasťou ihriska budú aj športové prvky – bradlá, hrazda a crossfit rebriny. Celkový vzhľad doplní oddychová a relaxačná zóna pre malých aj veľkých.

3.        miesto:  Bubnová show – projekt – BUBNUJEM, BUBNUJEŠ, BUBNUJEME

BUBNUJEM, BUBNUJEŠ, BUBNUJEME je projekt zameraný na voľnočasové aktivity pre deti, mládež a širokú verejnosť so záujmom o hudbu. Hlavnými cieľmi projektu je vzdelávať a začleňovať deti, mládež, znevýhodnené skupiny a deti zo sociálne slabších rodín do komunity, pomáhať zvyšovaniu sebavedomia, budovaniu tvorivých osobností, inšpirovať. Svojou aktívnou činnosťou propaguje bubnovanie ako prostriedok prekonávania spoločenskej izolácie, rozvoja osobnosti, budovania pozitívnych vzťahov.