Prvá pomoc – vedomosti, ktoré môžu zachrániť život

1. augusta 2018

Aj keď na to často nemyslíme, každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy môžeme niekomu zachrániť život. Ak bude vedieť ako. Nie je to také ťažké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec.

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. Naučte sa, ako postupovať, ak sa v takejto situácii ocitnete!

Aj práve preto sme spustili kampaň Prvej pomoci, ktorej hlavným cieľom bolo bližšie oboznámiť kolegov s touto témou.

Viac sa dozviete na tomto linku.