Nech za nás hovoria činy

20. augusta 2018

Tieto slová nás inšpirovali, keď sme sa ako People team rozhodli priložiť ruku k dielu – k dobrovoľníckym aktivitám a nezištne venovať čas a trošku práce iným ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia v živote ako my.

Cieľom našej pomoci bola Spišská Kapitula, kde sídli Spišská katolícka charita a konkrétne sme navštívili Dom Charitas sv. Jána Bosca a Dom Charitas sv. Jozefa.

V prvej skupine nás sprevádzal pán riaditeľ Mgr. Pavol Žmijovský. Informoval nás o tom, že zariadenie slúži starým a chorým kňazom, cirkevným zamestnancom a ostatným ťažko chorým ľuďom z okolia. Okrem toho tu sústreďujú akúkoľvek hmotnú pomoc, triedia ju a rozdeľujú do ostatných charitatívnych zariadení.

My sme svojou troškou prispeli pri balení nepoužitého šatstva. Navštívili sme aj obyvateľov zariadenia v ich útulných izbách a zoznámili sme sa s fungovaním celého penziónu. Starosti a problémy s financovaním, zabezpečením chodu, benefity pre zamestnancov, udržanie pozitívnej atmosféry, princípy odmeňovania… To je len pár tém, ktoré nás presvedčili, že každý zamestnávateľ má podobné starosti ako my. Pán farár, spomínaný riaditeľ zariadenia, všetko popisoval s obrovským nadšením, ale i humorom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani platený zabávač J Na záver sme si uvedomili, že bez tejto láskavej irónie by to všetko, čo sme videli, znášali oveľa ťažšie.

Druhá časť nášho tímu bola odhodlanejšia – odniesla darčeky a hračky deťom. V Dome Charitas sv. Jozefa našlo náhradný domov 8 detí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú 100% odkázané na pomoc druhých. Tiež tu našli domov týrané matky s deťmi.

Sme vďačné za túto skúsenosť, otvorenie očí a uvedomenie si, že život vie prinášať aj negatívne zážitky, ale stále je to život. Ľudia z katolíckej charity sa ho snažia urobiť dôstojným a znesiteľným aj pre tých menej šťastných, za čo ich obdivujeme a ďakujeme za príležitosť pomôcť.