Podali sme pomocnú ruku v Rwande

21. augusta 2018

Vedeli ste, že sa v Rwande nachádza slovenská škôlka? Založila ju Slovenská katolícka charita v spolupráci s miestnou rehoľou Pallotínskych bratov a slovenskými dobrovoľníkmi v meste Kibeho, kam putovala podpora aj od našej spoločnosti.

Centrum bolo oficiálne otvorené pred dvomi rokmi. Poskytuje základné predškolské vzdelanie, kde deti získavajú nové poznatky, nadobúdajú základné hygienické návyky, dostávajú výživnú stravu a zároveň majú priestor na zábavu a vytváranie sociálnych väzieb. Takmer polovicu detí navštevujúcich centrum tvoria Pygmejovia, ktorí žijú mnohokrát vylúčení na okraj spoločnosti. Jednou z úloh centra je tak aj ich zrovnoprávnenie s ostatnými.

Momentálne centrum navštevuje 43 detí vo veku od 4 do 6 rokov, pričom väčšina z nich pochádza z veľmi chudobného prostredia. Chudoba je v kombinácii so zlými hygienickými návykmi živnou pôdou pre šírenie rôznych kožných chorôb. Podať pomocnú ruku pri snahe o eliminovanie tohto šírenia sme sa rozhodli aj my. Tesco odovzdalo Kultúrnemu centru sv. Vincenta Pallottiho produktovú podporu v podobe prostriedkov určených na hygienickú starostlivosť a zároveň dezinfekciu kožných rán. Veríme, že darcovstvo v takejto forme pomôžeme rwandským deťom a taktiež uľahčí prácu dobrovoľníkom. Aj malá pomoc má veľký význam!