Rozširujeme počet obchodov, ktoré dokážu darovať potravinové prebytky ľuďom v núdzi

27. augusta 2018

 Plytvanie potravinami nie je ľuďom na Slovensku ľahostajné. Až 98 % ľudí táto čoraz častejšie diskutovaná téma zaujíma a rovnaký počet ľudí robí doma opatrenia na zníženie potravinového odpadu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sme realizovali počas augustovej výstavy Agrokomplex 2018 v Nitre.

Ľudia najčastejšie nadbytočné potraviny zamrazujú alebo kompostujú, nákupy potravín si vopred plánujú a dávajú ich aj domácim zvieracím miláčikom.

Približne 40 % z opýtaných vyhadzuje najčastejšie chlieb a pečivo, nasleduje zelenina a ovocie a zvyšky varených jedál. Iba pre 12 % ľudí je dôvodom vyhadzovania jedla uprednostňovanie čerstvých potravín. Ostatní respondenti vyhadzujú nadbytočné potraviny preto, lebo nakúpené množstvo nestihli zužitkovať.

Podobné dáta uvádza aj naša spoločnosť vo svojej aktuálnej správe o potravinových prebytkoch, ktorú ako jediný maloobchodník v Európe sme začali pravidelne zverejňovať minulý rok s cieľom intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu v prevádzkach, aby sme dokázali nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať. „Sme veľmi radi, že ani našim zákazníkom nie je téma potravinového odpadu ľahostajná. Podľa prieskumu ľudia oceňujú naše aktivity, vďaka ktorým znižujeme množstvo  potravinového odpadu. Najviac sympatií získal náš systém darovania prebytkov dobročinným organizáciám pre ľudí v núdzi, ktorý sme zaviedli minulý rok. Dobrou správou je, že od septembra tohto roka bude môcť potravinové prebytky darovať na dobročinný účel aj ďalších 12 obchodov Tesco. Celkovo tak potravinové prebytky budeme odovzdávať charitám už zo 125 našich predajní,“ prezradila Lucia Poláčeková, PR manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.

Denne darujeme potravinové prebytky ľuďom v núdzi v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a miestnymi charitami. Darované potraviny  pomáhajú denne viac ako 5 000 ľuďom v núdzi. Cieľom je, aby do roku 2020 všetky predajne našej spoločnosti v strednej Európe odovzdávali potravinové prebytky dobročinným organizáciám.

Údaje o množstve potravinového odpadu sme prvýkrát publikovali vlani. Podľa tohtoročnej správy sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok naprieč celou strednou Európou. Na Slovensku sa medziročne podarilo znížiť objem vyhodených potravín až o 20 % a ľuďom v núdzi darovať až 577 ton jedla.

Ako Slováci najčastejšie znižujú potravinový odpad:

  • Mrazia nadbytočné potraviny a jedlá
  • Kompostujú a recyklujú
  • Prebytky dávajú domácim zvieratkám
  • Nákupy si plánujú – pred nákupom potravín si pripravia zoznam toho, čo potrebujú
  • Ovocie a zeleninu zavárajú alebo sušia
  • Pestujú vlastné ovocie a zeleninu
  • Zaviedli prehľadný systém obsahu chladničky a mrazničky
  • Varia menej často a v menších množstvách

Zdroj: Tesco prieskum, Agrokomplex 2018/300 resp., august 2018