Prinášame ďalšiu novinku pre našich dodávateľov

13. septembra 2018

Dlhodobo kladieme veľký dôraz na zjednodušovanie každodennej spolupráce a transparentnosť v rámci našich vzťahov s dodávateľmi. Aj preto neustále zavádzame nové spôsoby práce a riešenia zamerané na znižovanie administratívy a podpory inovácií u dodávateľov. Predstavujeme teraz novú školiacu platformu určenú pre stredoeurópskych dodávateľov – Supplier Training Essensials.

Po jej úspešnom zavedení v Spojenom kráľovstve v septembri 2018 spúšťame zlepšenú verziu svojej novej školiacej platformy aj pre dodávateľov v strednej Európe. Vďaka tejto platforme teraz všetci dodávatelia nájdu na jednom mieste užitočné informácie týkajúce sa zmlúv, pravidiel promócií, finančných a logistických pravidiel. K dispozícii bude aj viacero príručiek venovaných výrobe, baleniu a štandardom vlastnej značky, ktoré budú veľmi užitočné pre viac ako 3 000 dodávateľov z celej strednej Európy spolupracujúcich s nami.

„Uvedomujeme si, že základ úspechu v strednej Európe spočíva v dobrom porozumení postupom, časovým harmonogramom a podpore zainteresovaných strán. Našou snahou je udržiavať transparentné pravidlá spolupráce a pomáhať našim dodávateľom rásť na štyroch trhoch. Platforma Supplier Training Essentials nám umožňuje zdieľať na jednom mieste tie najdôležitejšie informácie, údaje a pravidlá,“ informoval Jakub Jaremko, CE Supplier Engagement Manager.

Platforma Supplier Training Essential je jedným z mnohých nástrojov určených pre dodávateľov pôsobiacich v strednej Európe. Od roku 2017 sa obchodní partneri môžu zapojiť do Supplier Network, interaktívnej platformy posilňujúcej spoluprácu, inovácie a udržateľnosť medzi stredoeurópskymi dodávateľmi. Spoločnosť organizuje štyrikrát ročne online webové semináre zamerané na najdôležitejšie témy pre dodávateľov. Naši partneri môžu využiť aj linku pomoci dodávateľom Supplier Helpline – online platformu pomáhajúcu dodávateľom pri našej spolupráci  a poskytujúcu každodennú pomoc v dôležitých záležitostiach so zárukou odpovede na položené otázky do 48 hodín.