Vyzývame potravinárske firmy, aby sa zamerali na boj proti plytvaniu potravinami

26. septembra 2018

V Tescu si myslíme, že jednoducho nie je správne plytvať potravinami. A preto sme sa zaviazali, že budeme znižovať potravinový odpad naprieč celým dodávateľským reťazcom – od farmy až po vidličku. To zahŕňa partnerstvo s našimi dodávateľmi, znižovanie plytvania potravinami na našich prevádzkach, ako aj pomoc našim zákazníkom pri znižovaní plytvania potravinami v ich domácnostiach.

Včera náš generálny riaditeľ Dave Lewis vyzval potravinársky priemysel, aby bol transparentný a zverejnil údaje o množstve ich potravinového odpadu. Ako hovorí Dave, veríme, že to, čo sa dá odmerať, môžeme lepšie spravovať. Koniec koncov, jediným spôsobom, ako vyriešiť problém s potravinovým odpadom, je pochopiť výzvu – identifikovať, kde dochádza v celkovom dodávateľskom reťazci k plytvaniu potravinami. Dave predniesol prejav ako predseda skupiny Champions 12.3 – skupiny biznis lídrov, ktorá sa zaviazala akcelerovať pokrok pri napĺňaní jedného z cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácii spojených národov, ktorým je zníženie potravinového odpadu o polovicu do roku 2030.

V rámci toho Dave uviedol, že 27 z našich najväčších dodávateľov, ako aj Booker zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade po prvýkrát. 10 našich značkových dodávateľov vrátane spoločností Mars, Unilever a General Mills sa taktiež zaviaže, že budú merať a zverejnia údaje o potravinovom odpade počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Tesco bolo prvým maloobchodným predajcom, ktorý zverejnil množstvo potravinového odpadu, ktorý vznikol na prevádzkach vo Veľkej Británii v roku 2013. Odvtedy sme už dva roky po sebe publikovali údaje o množstve potravinového odpadu v strednej Európe a naďalej zostávame jediným potravinárskym biznisom v regióne, ktorý tieto údaje zverejňuje. V strednej Európe sme priekopníkom v boji proti plytvaniu potravinami, vo vytvorení výbornej spolupráce s potravinovými bankami a zlepšovaní našich postupov, aby sme produkovali menej potravinového odpadu. Minulý rok sme dokázali znížiť potravinový odpad o 30%. Viac ako 700 obchodov v rámci strednej Európy v súčasnosti daruje potravinové prebytky potravinovým bankám. Zavádzame inovácie – pred nedávnom sme spustili Food Cloud v Poľsku, aplikáciu, ktorá nám umožní ešte lepšie manažovať darovanie potravín. Sme hrdí na náš sortiment Perfectly Imperfect (Dokonale nedokonalú zeleninu a ovocie), ktorý nám pomáha znižovať plytvanie potravinami u našich dodávateľov.

Naše úsilie v strednej Európe prináša uznanie. Získali sme ocenenie Zodpovedný maloobchodník roka v Poľsku a na Slovensku ocenenie Via Bona za našu prácu v boji proti plytvaniu potravinami.

To všetko sme dokázali vďaka našim kolegom, ktorí spoločne pracujú na dosiahnutí tejto veľkej ambície. Od odborného manažovania našich rutín, až po budovanie fantastických vzťahov s miestnymi charitami, pretože aj malá pomoc môže mať veľký vyznám.

foto zdroj: World Resources Institute