HM Tesco Košice Trolejbusová podporilo Svetový deň mlieka v školách

17. októbra 2018

Dňa 27.9.2018 prebiehal Svetový deň mlieka na školách. Oslava mlieka sa koná pravidelne už od roku 2000. Ide o medzinárodnú udalosť podporovanú Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Naši kolegovia z Hypermarketu Tesco Košice Trolejbusová podporili Svetový deň mlieka na školách v Špeciálnej základnej škole Vtáčkovce. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka na školách hravou formou. Deti sa spoločne učili aká je dôležitosť pitia mlieka a jeho zdravotné prínosy.