Vďaka projektu Sadovo pribudne na školských dvoroch stovka jabloní a hrušiek

19. októbra 2018

Desiatky  študentov a pedagógov z 11 slovenských škôl absolvovali jesenný 3-dňový ovocinársky kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej v rámci celonárodného pilotného projektu SadOVO. Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na oblasť ochrany a starostlivosti ovocných  stromov v krajine v rámci projektu, ktorého cieľom je nielen edukácia, ale aj samotná výsadba ovocných stromov v školských areáloch. Celoročnú realizáciu projektu podporuje Nadácia Tesco, od prvej jarnej fázy projektu až ovocinársky kurz, ktorý v týchto dňoch absolvovali školské tímy. Nasledovať bude finálna fáza projektu  –  výsadba ovocných stromov pri školách.

Do pilotného ročníka projektu SadOVO, ktorý celoročne podporuje Nadácia Tesco,  sa na jar tohto roka zapojilo 11 základných a stredných škôl zo Slovenska. Tieto školy sa tak zaviazali spolupodieľať sa na ochrane a starostlivosti ovocných stromov, ktoré už pestujú, alebo vysadia priamo na svojom  školskom areáli. Mladá generácia má tak možnosť zmeniť trend miznutia stromov, ktoré môže vysádzať a zároveň využívať v rámci svojho praktického vyučovania.  „Tešíme sa, že Nadácia Tesco môže byť partnerom tohto zaujímavého projektu, ktorý nielen vzdeláva o tom, aký význam majú ovocné stromy, ale tiež ukazuje mladým ľuďom priamo v prírode, ako možno zlepšovať a skrášľovať život v okolí ich škôl,“  povedala Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco na Slovensku.  

Ovocinársky kurz bol ďalšou z aktivít projektu SadOVO, ktorý bude zavŕšený výsadbou ovocných  stromov v areáloch slovenských škôl. „Akčné tímy zo škôl pozostávajúce z jedného učiteľa a dvoch žiakov absolvovali na jar exkurziu v ovocinárskom kraji Bielych Karpát, kde sme v nich prebudili prvotné nadšenie pre pestovanie a ochranu ovocných stromov a teraz na jeseň spoločne absolvovali ovocinársky kurz“, hovorí Andrea Uherková, koordinátorka projektu SadOVO z organizácie Živica. „Je dôležité, aby žiaci tiež spoznávali prírodu na vlastné oči, a nie za monitormi počítačov, pod korunami stromov“, dodáva Uherková.

Kurz ovocinárstva absolvovali školské tímy počas troch dní strávených v Zaježovej a vďaka nemu si ozrejmili, aký význam majú stromy starých a krajových odrôd ovocných stromov v krajine, prečo sú ohrozené, ako ich chrániť  a vysádzať. Súčasťou kurzu bolo tiež objavovanie vzácnych odrôd na starých stromoch po okolitých lazoch, ktorými žiakov a učiteľov previedol pomológ. „Myslíme si, že láska k starým odrodám ide najmä cez žalúdok“, vraví odborný garant projektu Bruno Jakubec z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, „A preto sme degustovali rôzne odrody ponúkajúce jedinečné chute, ako aj mušty z nich vyrobené alebo sušené ovocie.“

Podujatie s názvom „Plodobranie“ zavŕšilo kurz, ktoré zorganizovali absolventi ovocinárskeho kurzu pre žiakov miestnej školy, aby sa s nimi podelili o získané vedomosti a zručnosti. Pripravili pre nich ovocinárske hry a kvízy, muštovanie, ochutnávku a  výstavu viac ako 100 plodov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, ktoré zmapovali v okolí svojich škôl.

Plánovaná jesenná výsadba  bola symbolicky odštartovaná zasadením hrušky Merodova maslovka, ako názorná ukážka toho, ako môžu na školských dvoroch pribúdať ovocné stromy, ktorých chutné plody budú potom zberať a využívať ďalšie generácie žiakov. Študenti sa tak budú môcť názorne vzdelávať priamo pod ich korunami v rámci vyučovacích predmetov. „Teší nás, že projekt SadOVO rozvíja vzťah k tradíciám a prírodnému bohatstvu, ktoré treba zachovať a mali by sme si ho vážiť. Žiaci našej školy navyše plody zo vysadených stromov môžu tiež používať na hodinách varenia a pečenia,“ hovorí Jana Baďurová, jedna z učiteliek zapojená do projektu z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Viac informácií nájdete na: www.sadovo.sk