Už po 14 krát sa konal Summit Spoločenskej zodpovednosti v Bratislave a my sme na ňom nemohli chýbať

14. novembra 2018

Naša spoločnosť je členom skupiny Business Leaders Forum, ktorá združuje spoločnosti snažiace sa o zodpovedné podnikanie.  Aj preto sme sa zúčastnili  stretnutia odborníkov na spoločenskú zodpovednosť – CEE CSR summitu v Bratislave. Je to najväčšie a najstaršie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej Európe od roku 2004.  Cieľom tohtoročného stretnutia bolo sa inšpirovať, zdieľať navzájom skúsenosti a novinky a diskutovať.

Diskutovalo sa o diverzite, firemne filantropii, vzájomnej spolupráci a trendoch v rámci spoločenskej zodpovednosti a aj o tom, čo robia jednotlivé firmy, aby prispievali k napĺňaniu udržateľných cieľov OSN. Summit bol o prednáškach, ale aj o 12 diskusných stoloch, pri ktorých sa diskutovalo o zdraví na pracovisku, rovnakom odmeňovaní mužov a žien, zamestnávaní marginalizovaných Rómov či udržateľnosti v praxi – Od triedenia odpadu až k téme Zero Waste. Tento diskusný stôl viedol náš partner ENVI-PACK, ktorý pre nás zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov (aj pre mnohé iné firmy).

Naša spoločnosť bola pozvaná do diskusie ako hosť a reprezentovala nás naša CSR manažérka Katarína Pšenáková, ktorá o diskusii povedala: „ Téma udržateľnosti, znižovania plastového odpadu, boj proti plytvaniu potravinami je u nás v Tescu dôležitá a veľmi ma teší, že táto téma je dôležitá aj pre mnohé iné firmy, čo bolo vidieť na živej diskusii a najväčšom počte diskutujúcich pri našom stole. Myslím, že sa mi podarilo inšpirovať našimi aktivitami mnohých účastníkov diskusie z veľkých firiem, preto som na naše aktivity veľmi hrdá. Zároveň som si vypočula veľa podnetných nápadov od ostatných a dúfam, že sa mi časom podarí niektoré u nás  Tescu zrealizovať.“