Zlatý Mravec 2018

26. novembra 2018

Ocenenie Zlatý mravec sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR vo vybraných piatich kategóriách. Najvyššie ocenenie v tejto súťaži získavajú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosiahli v tomto roku významné úspechy, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny, prínosy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Slávnostné vyhlásenie víťazov 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 21. novembra 2018 počas programu medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva v bratislavskom kongresovom centre Technopol.

Ako zodpovedná spoločnosť sme prijali medzi svoje strategické priority znižovanie potravinového odpadu, a to nielen vo vlastných prevádzkach, ale i naprieč celým dodávateľským reťazcom. Úspešne prepájame znižovanie potravinového odpadu s charitatívnou činnosťou. Aktívnou spoluprácou s Potravinovou bankou Slovenska sme v roku 2017 darovali vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky celkovo až 577 ton prebytkov potravín. Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku sme spustili pilotný projekt elektrického kompostovania potravinového odpadu.