Výsledky Potravinovej zbierky 2018. Ďakujeme!

28. novembra 2018
Ako všetci viete, od 22.-24.novembra sa uskutočnila už šiesta Potravinová zbierka. Do nej sa zapojilo nakoniec 113 vybraných obchodov Tesco na Slovensku a veľký počet dobrovoľníkov z radov zamestnancov, neziskových organizácií a ďalších dobrovoľníkov. Potravinová zbierka sa konala v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.

Máme veľkú radosť, že teraz môžeme oznámiť výsledky zbierky. Vyzbieralo sa viac ako 147 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 210 000 eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám!

Martin Kuruc k tomu dodáva: „Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom z centrálnych kancelárií i z obchodov, že sa angažovali v Potravinovej zbierke aj tento rok. Zapojilo sa naozaj veľa kolegov ako dobrovoľníkov, dostal som mnoho fotografií a príspevkov z obchodov a sám som zažil úžasnú atmosféru. Ďakujem!“. 

Tým ale naša pomoc rozhodne ešte nekončí, pretože zároveň navýšime hodnotu darov o 20 %, a tak pred tohtoročnými Vianocami venujeme zapojeným charitatívnym organizáciám navyše 42-tisíc eur.  Zaujíma Vás, čo sa s vybranými potravinami bude diať v nasledujúcich niekoľkých dňoch bezprostredne po zbierke?  Je to jednoduché. Dobrovoľníci budú potravinovým bankám pomáhať triediť vybrané potraviny i drogistický tovar.  Tie ich následne pridelia podľa priorít a potreby jednotlivým neziskovým organizáciám a ľudom v núdzi, tak aby pomoc putovala presne tam, kde ich najviac potrebujú.

„Tento rok pomohli Slovenskej katolíckej charite zákazníci TESCO predajní vyzbierať potraviny v 64 pobočkách po celom Slovensku. Veľmi si vážime štedrosť a podporu každého darcu. Vďaka tomu môžeme pomôcť núdznym, ktorí klopú na dvere našich charitných zariadení, lebo sú hladní,” doplnil Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Množstvo vyzbieraných potravín ale nie je to najdôležitejšie. Potravinová zbierka sa hlavne nesie v duchu solidarity, pomoci a dobrých skutkov, vďaka čomu sa v rámci jej priebehu stretávame s mnohými inšpiratívnymi a dojemnými príbehmi.

Radi by sme sa Vám všetkým veľmi poďakovali za Vašu pomoc a zapojenie sa do zbierky. Je vidieť, že dobré skutky naozaj pomáhajú.

Ďakujeme!

Pokiaľ by ste chceli ešte zverejniť fotky z priebehu potravinovej zbierky, vkladajte ich do albumu https://mojetesco.sk/album/potravinova-zbierka-2018/