Nadácia Tesco získala Certifikát Transparentná firemná nadácia

11. decembra 2018

Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku.

Nadácia Tesco posilňuje svoju transparentnosť. Získala certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácie. Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov.