Vedenie finančného oddelenia pomáhalo v Prahe na obchode v Edene v rámci Helping Hands

18. decembra 2018

Vedenie finančného oddelenia pre strednú Európu sa minulý týždeň stretlo v Prahe a nasledujúci deň sa celý tím zúčastnil Helping Hands na obchode v pražskom Edene. Pomáhať kolegom na plochu prišiel aj riaditeľ finančného oddelenia Markus Dichtl. Spolu ich bolo osem pomocníkov z Maďarska, Slovenska, Poľska a Českej republiky. Pomohli tak počasť tohto hektického predvianočného obdobia  hlavne kolegom na oddelení ovocia a zeleniny, na pekárni a tiež na oddelení sezóny a vianočného sortimentu.
Pre celý tím to bola vynikajúca skúsenosť zažiť Helping Hands v inej krajine, než v ktorej pracujú a cudzí jazyk nebol pre nich žiadnou prekážku. Kolegovia ocenili možnosť byť tak blízko zákazníkom priamo na  ploche a vidieť v reálnom živote, ako sa všetky obchodné rozhodnutia z centrálnej kancelárie stávajú skutočnosťou v obchode! Nakoniec sa všetci  zhodli, že ich práca v kancelárii je o mnoho ľahšie ako tá, ktorú robia naši kolegovia na obchode každý deň. Bola to pre nich užitočná a veľmi zaujímavá skúsenosť.