Potravinová zbierka pomáha ľuďom v núdzi prežiť pokojnejšie Vianoce. Ďakujeme, že ste pomáhali s nami.

21. decembra 2018

Potravinové zbierky v strednej Európe pomáhajú prežiť pokojnejšie Vianoce ľudom v núdzi. Ďakujeme, že ste sa zapojili a pomohli tiež.

Rovnako ako v minulých rokoch, tak počas novembra a decembra prebiehali vo všetkých krajinách strednej Európy, kde Tesco podniká, potravinové sbierky. Zapojilo sa do nich celkom 585 obchodov, mnohí naši kolegovia a veľké množstvo ďalších dobrovoľníkov z rôznych charitatívnych a neziskových organizácií.

Potravinová zbierka sa znovu stretla vo všetkých krajinách s veľkým ohlasom u našich zákazníkov. Vyvolala veľkú vlnu nadšenia a solidarity. Iniciatíva bola podporená nielen našimi kolegami a zákazníkmi, ale aj niektorí naši dodávatelia prispeli darovaním potravín cez naše distribučné centrá potravinovým bankám. 3,5 tony jedla bolo venované od dodávateľov v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

Spoločne s našou zákazníckou potravinovou zbierkou v obchodoch sa tak celkovo vyzbieralo 580 ton trvanlivých potravín a drogistického tovaru, čo je o 12% viac ako za minulý rok, keď bolo vybraných 516 ton tovaru. To všetko predstavuje ekvivalent 1 352 380 porcí jedla, ktoré môžu nasytiť ľudí v ťažkých životných situáciách a predstavujú o 9% viac ako za posledných päť rokov.

Veríme, že je veľmi dobrý pokrok v pomoci komunitám v tomto zimnom predvianočnom čase a môžeme byť na to právom hrdí. Tento úžasný úspech by sme nedosiahli bez nadšenia a podpory od mnohých z vás, ktorí ste sa do zbierky aktívne zapojili. Má totiž veľký význam aj pre potravinové banky, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

Ďakujeme Vám všetkým. Toto je ďalší úžasný príklad toho, keď spoločná práca a úsilie kolegov umožňuje veľké zmeny a prináša skutočný rozdiel pre komunity kde pôsobíme. Vnímáme ako plnenie našej spoločnej stratégie spoločenskej zodpovednosti v praxi. Vnímame to ako naplňovanie našej spoločnej stratégie spoločenskej zodpovednosti v praxi.

Ďakujeme!