Reportáž o programe Vy rozhodujete, my pomáhame v Leviciach

14. februára 2019

Piata edícia grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame pomaly vrcholí. Informovať o programe a projektoch, za ktoré môžu hlasovať zákazníci v hypermarkete v Leviciach, sa okrem iných médií rozhodla aj Levická televízia. Reportáž plnú zaujímavých informácií si môžete pozrieť tu:

Nezabúdajte, že na to, aby ste podporili svoj obľúbený projekt, vám zostáva už len pár dní. Viac o projektoch, za ktoré môžete hlasovať v rámci celého územia Slovenska si môžete prečítať tu: https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/

 

Projekty, za ktoré môžete hlasovať v hypermarkete v Leviciach:

PODPORA ĽUDÍ ODKÁZANÝCH NA POMOC INÝCH, ŽIJÚCICH V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB FÉNIX LEVICE

Pomôžte nám prosím podporiť chorých ľudí, odkázaných na pomoc iných, ktorí sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav ocitli v zariadení sociálnych služieb FÉNIX Levice. Vďaka Vaším hlasom a nadácii TESCO by sme chceli podporiť ich zdravie, udržiavanie psychickej sviežosti, aktívne vyplnenie voľného času, tréning motoriky, sociálne začleňovanie a v spolupráci s dobrovoľníkmi podporovať medzigeneračnú integráciu.

SPOJME SILY = MULTIFUNKČNÁ ŽIVÁ UČEBŇA

Záujem o environmentálnu oblasť výchovy vyplynul z požiadaviek súčasného života, potrieb obnovy spätosti človeka a jeho prirodzeného prostredia. Skúsenosť z vlastnej praxe svedčí o záujme detí vykonávať činnosti súvisiace s prírodou. Cieľom projektu je vytvoriť na školskom dvore Multifunkčnú učebňu, ktorá bude slúžiť žiakom nielen počas vyučovania ale aj v čase mimoškolských aktivít v ŠKD.

NOVÉ MOŽNOSTI PRE TALENTOVANÉ DETI DFS ĎATELINKY A MAŽORETKOVÉHO MEDAILOVÉHO SÚBORU BUBBLES Z V. ZÁKLADNEJ ŠKOLY V LEVICIACH

Mažoretky Bubbles a členovia DFS Ďatelinka z V.ZŠ sú skutoční bojovníci. Obyčajné deti obyčajných rodičov, ktorí aj napriek nepriaznivej finančnej situácii podporujú svoje deti v tom, čo ich baví. Obyčajné školské krúžky, ktoré prekročili hranicu bežných krúžkov účasťou na rôznych festivaloch a súťažiach aj na medzinárodnej úrovni – deti, ktoré aj napriek finančnej bariére zbierajú pre Levice a pre Vás jedno ocenenie za druhým! Bez podpory ale svoj boj vyhrať nevieme. Bojujte prosím s nami!