Tesco sa hlási k Zásadám OSN o posilnení postavenia žien

8. marca 2019

Dnes je medzinárodný deň žien – deň, kedy oslavujeme úspechy žien po celom svete. Je to skvelá možnosť pre nás všetkých uvedomiť si ich úlohu v našich životoch.

Ako súčasť našej práce v tejto oblasti sme sa prihlásili k Zásadám OSN o posilnení postavenia žien, súboru noriem na podporu rodovej rovnosti na pracovisku, pracovnom trhu a v spoločnosti. Zdieľanie osvedčených postupov a spolupráca s inými firmami v kľúčových oblastiach nám pomáha napredovať.

Hoci je pred nami ešte veľa práce, už teraz aktívne pomáhame ženám v našej spoločnosti a v dodávateľskom reťazci uspieť. Ako člen 30% Club (klub, ktorý sa snaží o dosiahnutie zastúpenia žien na úrovni 30% vo vedení najväčších medzinárodných spoločností), zdieľame presvedčenie, že rodovo vyrovnané predstavenstvá spoločností a seniorné manažérske tímy podporujú lepšie riadenie. 31 % nášho predstavenstva v Tesco skupine tvoria ženy.

Taktiež sme predstavili nové aktivity s našimi dodávateľmi, ako napríklad Assam tea projekt s UNICEF, ktorý chráni dievčatá a mladé ženy pred vykorisťovaním.

V strednej Európe budeme aj naďalej našim kolegom prinášať príležitosti, aby dokázali lepšie prispôsobiť prácu ich súkromnému životu.