Knižná burzička: Veľké ďakujeme

21. marca 2019

Prvá edícia Knižnej burzičky, v ktorej sme hľadali anjelských čitateľov, dopadla výborne. V centrálnej kancelárii na Zlatých pieskoch mohli kolegovia priniesť už prečítané knižky a zároveň si vybrať nejaké od svojich kolegov. Darcov ani čitateľov nebolo málo.

Knižná burzička bola naozaj úspešná. Našli sme veľa milovníkov kníh, vďaka čomu sa nám podarilo predať 118 kníh a vyzbierať krásnu sumu – 351,70 EUR na Tesco Anjela!

Prečítané knihy si našli mnoho nových domovov, v ktorých sa môžu stať inšpiráciou a osloviť svojim príbehom nových majiteľov.

A tu naša pomoc nekončí – knihy, ktoré si nenašli nových majiteľov, budú darované do krízových centier.