ISO 45001 pre naše Distribučné centrá

29. marca 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia,

s radosťou vám oznamujeme, že naše distribučné centrá v Poľsku boli ocenení EN 45001 „Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ certifikátom. Certifikát potvrdzuje najvyšší štandard bezpečnosti v našich poľských distribučných centrách. Našim cieľom je implementovať systém do všetkých našich distribučných centier v strednej Európe.

Bezpečnosť našich kolegov bola vždy prioritou pre Tesco. Sme odhodlaní pokračovať s vylepšovaním štandardov pracovnej bezpečnosti. Našim cieľom je minimalizovať pracovné úrazy a ochorenia, aby bolo Tesco bezpečným pracovným prostredím. Sme naozaj hrdí na to, že naše snahy v tomto smere boli potvrdené nezávislými audítormi.

ISO 45001 je omnoho viac, ako rozumieme pod pojmami zdravotné a bezpečnostné témy a postupy. Štandardy zdôrazňujú vývoj prostredia prevencie a zlepšovania. Hlása kultúru bezpečnosti a dotýka sa aj našich biznis partnerov. Ultimátnym cieľom je zníženie rizík, a to znížením potenciálnych hrozieb a nezhôd na pracovisku.

Trvalo nám takmer 18 mesiacov zaviesť požiadavky ISO štandardov v Poľsku. Chceme poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli zahrnutí v procese. Za ich odhodlanie a sústredenie sa na dosiahnutie spoločného cieľa. Distribution a People Safety tímy vynaložili extrémnu snahu, aby boli naše distribučné centrá lepšími a bezpečnejšími pracovnými miestami. Týmto sa chceme poďakovať aj všetkým kolegom pracujúcim v distribučných centrách, ktorí dodržiavajú nové štandardy a budujú kultúru povedomia a neustáleho zlepšovania.

Ďalším krokom v našom záväzku uplatniť najlepšie postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracovisku je predstavenie ISO 45001 štandardy vo všetkých našich distribučných centrách v strednej Európe. Chceme si byť istí, že každý kto s nami spolupracuje, je nie len v bezpečí, ale cíti spoluzodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť druhých.

Ďakujeme,

Zsolt Palinkas and Jim Whitehead