Zmena na letný čas

29. marca 2019

Tieto dni sa menia nie len na jarné a teplejšie, ale prichádza s nimi aj zmena času!

Nezabudnite, že túto nedeľu 31. marca 2019 sa mení čas na letný – budeme mať o hodinu viac.

K posunutiu dôjde v čase 2:00 ráno na 3:00 ráno.

Hoci sa na chvíľu ukrátime o hodinu času, letný čas so sebou prináša aj výhody:

  • efektívnejšie využitie denného svetla v rámci dňa, v produktívnom čase je viac svetla
  • posunutie súmraku na menej exponovaný čas štatisticky znižuje počet automobilových nehôd