CE Pravidlá používania služobných áut

6. mája 2019

Radi by sme Vás informovali, že sme uzavreli  tender s našim dodávateľom služobných áut. Nižšie nájdete sumár všetkých dôležitých informácií, aby ste mali prehľad o tom čo sa deje. Samozrejme, čoskoro budeme kontaktovať všetkých kolegov, ktorých sa tieto zmeny priamo týkajú.

V rámci meniaceho sa podnikateľského prostredia bolo naším cieľom mať k dispozícii najlepšiu dostupnú možnosť, ktorá vyhovuje našim požiadavkám naprieč CE. Po výberovom konaní sme sa rozhodli, že nezmeníme typ vozidiel. Po ich prehodnotení vidíme, že tieto typy áut sú vysoko bezpečné a kvalitné pre všetkých, ktorí naň majú nárok. Niektoré z našich vozidiel budú nahradené vzhľadom na koniec lízingového obdobia, iným vozidlám môže byť toto obdobie predĺžené.

Chápeme, že pre mnohých z Vás je služobné auto dôležitým pracovným nástrojom. Odporúčame Vám však, aby ste prednostne využívali vzdialené možnosti pripojenia a zvážili cestovanie ako poslednú možnosť, a to z dôvodu Vašej bezpečnosti a tiež efektívnosti nákladov.

Čo je v pravidlách nové a mohlo by ovplyvniť našu každodennú prácu?

 1. Bezpečná jazda je vcentre pozornosti a bola pridaná do Pravidiel používania služobných áut
 • Vzhľadom na to, že Vaša bezpečnosť počas riadenia služobného vozidla (nie len počas služobnej jazdy) je stále našou prioritou, rozhodli sme sa pridať do pravidiel jeden odsek, ktorý opisuje náš prístup k bezpečnej jazde
 • Na stránkach Moje Tesco je kdispozícii príručka, s ktorou ste povinný sa oboznámiť pred riadením služobného vozidla
 1. Zaviedli sme rozdielny prístup k dobe trvania lízingu

Kolegovia, ktorých predpokladaný počet najazdených kilometrov je nízky, budú mať predĺženú lízingovú dobu – bližšie informácie Vám poskytne lokálny Fleet špecialista.

 1. Častejšie budeme pristupovať k prehodnoteniu používania vozidiel kategórie Need vzhľadom na potreby spoločnosti
  • keďže rozsah Vašej práce, ako aj potreba služobného vozidla sa môže časom zmeniť, budeme túto potrebu častejšie prehodnocovať
  • týmto sa momentálne nemenia podmienky nároku stanovené v pravidlách, avšak vedenie spoločnosti bude dôkladne kontrolovať a prehodnocovať počet najazdených kilometrov ako aj potrebu pridelenia služobného vozidla
 1. Boli prehodnotené vozidlá kategórie Status pre WL3 Manažérov obchodu a bola pridaná nová kategória
  • Zoznam dostupných vozidiel pre WL3 Manažérov obchodov nájdete ako prílohu Pravidiel používania služobných áut na stránkach Moje Tesco.

Odporúčame Vám zoznámiť sa so CE Pravidlami používania služobných áut. V prípade otázok sa, prosíme, obráťte na lokálneho Policy manažéra.