Pokrok v boji proti plytvaniu potravinami v strednej Európe – 2018/19

14. mája 2019

V Tesco si myslíme, že jednoducho nie je správne plytvať potravinami. To je dôvod, prečo sme hrdí na to, že sme prvým maloobchodníkom v strednej Európe, ktorý publikuje údaje o plytvaní potravinami z našich vlastných prevádzok a sme odhodlaní ďalej podporovať pokrok smerom k splneniu Cieľa udržateľného rozvoja OSN znížiť do roku 2030 množstvo celosvetového potravinového odpadu na polovicu.

Najdôležitejšie udalosti roka 2018/19:

  • Náš celkový potravinový odpad sa v minulom roku znížil o 25%; z 38 054 ton v roku 2017/18 na 28 663 ton v roku 2018/19. Oproti roku 2016/17, kedy sme začali zverejňovať údaje o potravinovom odpade, je to zníženie o 47%.
  • Prostredníctvom nášho partnerstva s národnými potravinovými bankami, ktoré pomáhajú prerozdeľovať potravinové prebytky, sme z našich predajní a distribučných centier darovali 13 737 ton potravinových prebytkov miestnym dobročinným organizáciám. To zodpovedá viac než 32,5 miliónom porcií jedla.
  • 747 predajní (z celkového počtu 896) v strednej Európe ponúka potravinové prebytky partnerským potravinovým bankám a miestnym dobročinným organizáciám. Do roku 2020 budú všetky naše stredoeurópske predajne ponúkať potravinové prebytky ľuďom v núdzi.

Transparentnosť a merateľnosť sú nevyhnutné pre identifikáciu kritických miest a riešenie príčin potravinového odpadu. Všetkým to pomáha pochopiť, v akom množstve, kde a prečo sa plytvá potravinami.

V roku 2018/19 sa z 3 110 167 ton potravín predávaných v strednej Európe vygenerovalo 49 132 ton prebytkov (nepredaných zákazníkom).

Z týchto prebytkov bolo 20 469 ton prerozdelených charitatívnym organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá. To je nárast o 51% v porovnaní s minulým rokom. Tento výrazný nárast je výsledkom ďalšieho rozvíjania nášho programu darovania potravín dobročinným organizáciám, väčšieho zapojenia kolegov a zosúladenia s postupmi pre darovanie potravinových prebytkov.

V Českej republike a na Slovensku sa v roku 2018/19 obzvlášť zvýšilo množstvo potravín darovaných na krmivo pre zvieratá. V Českej republike to spôsobila obmedzená kapacita miestnych dobročinných, takže viac potravín bolo poskytnutých na kŕmenie zvierat, aby sa predišlo ich vyhodeniu.

Sme presvedčení, že žiadne potraviny,  ktoré sú vhodné na  ľudskú konzumáciu, by nemali vyjsť nazmar. Výsledkom našej činnosti bolo zníženie množstva vyhodených potravín, ktoré sú vhodné na konzumáciu, v strednej Európe o 38%, v porovnaní s minulým rokom. Oproti  roku 2016/17, kedy sme začali zverejňovať údaje o potravinovom odpade, je to zníženie o 67%.

V roku 2018/19 bolo celkové množstvo potravinového odpadu 28 663◊ ton, čo predstavuje pokles o 25% v porovnaní s minulým rokom a o 47% v porovnaní s prvým rokom merania 2016/17. Potravinový odpad ako percento z predaja predstavoval 0,92 %◊, čo je zníženie o 1,18 % oproti minulému roku.

Okrem významného nárastu množstva darovaných potravín dobročinným organizáciám a na kŕmenie zvierat sa nám podarilo znížiť celkové množstvo potravinových prebytkov prostredníctvom zlepšení v našich systémoch plánovania a objednávania. Zjednodušenie nášho sortimentu potravín v tomto regióne tiež pomohlo zvýšiť presnosť objednávania do predajní – čím sa minimalizoval odpad v produktových radoch s pomalším predajom. Taktiež sme zmenili úrovne zliav pre potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby; ponúkame tak zákazníkom veľmi výhodný nákup a zároveň pomáhame znížiť množstvo potravinových prebytkov a odpadu.

Potravinový odpad je príliš rozsiahly problém na to, aby ho vyriešila jedna spoločnosť sama. Vyzývame preto všetky ostatné potravinárske spoločnosti, aby sa zaviazali znížiť celosvetový potravinový odpad do roku 2030 na polovicu, a aby zverejňovali svoje údaje o potravinovom odpade.

Nezávislá záruka našich údajov, KPMG LLP

Požiadali sme spoločnosť KPMG LLP, aby poskytla nezávislú obmedzenú záruku na vybrané údaje o potravinovom odpade označené na tejto internetovej stránke značkou ◊ pomocou štandardu záruky ISAE 3000. Spoločnosť KPMG vydala k vybraným údajom stanovisko bez výhrad. Plné znenie vyhlásenia spoločnosti KPMG o vierohodnosti je k dispozícii na adrese: www.tescoplc.com/foodwastefigures.