Pokrok v boji proti plytvaniu potravinami na Slovensku – 2018/19

23. mája 2019

V Tescu si myslíme, že jednoducho nie je správne plytvať potravinami. To je dôvod, prečo sme hrdí na to, že sme prvým maloobchodníkom na Slovensku, ktorý publikuje údaje o plytvaní potravinami z našich vlastných prevádzok a vďaka tomu môžeme potvrdiť, že sme na Slovensku už splnili Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3  – znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu vo svete na polovicu.

Najdôležitejšie udalosti na Slovensku za rok 2018/19:

  • Náš celkový potravinový odpad sme v minulom roku znížili o 40%; z 7934 ton v roku 2017/18 na 4779 ton v roku 2018/19. Oproti roku 2016/17, kedy sme začali zverejňovať údaje o potravinovom odpade, je to zníženie o 52%.
  • Prostredníctvom nášho partnerstva s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá nám pomáha prerozdeľovať potravinové prebytky, sme z našich predajní a distribučných centier darovali 1792 ton potravinových prebytkov miestnym dobročinným organizáciám. To zodpovedá viac než 4,2 miliónom porcií jedla.
  • 132 predajní (z celkového počtu 150) na Slovensku ponúka potravinové prebytky Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Do roku 2020 budú všetky naše slovenské predajne zapojené do darovania potravín ľuďom v núdzi.

Transparentnosť a merateľnosť sú nevyhnutné pre identifikáciu kritických miest a riešenie príčin potravinového odpadu. Všetkým to pomáha pochopiť, v akom množstve, kde a prečo sa plytvá potravinami.

V roku 2018/19 sa popri 559 464 ton potravinách predaných na Slovensku vygenerovalo 8614 ton potravín, ktoré neboli predané zákazníkom.

Z tohto množstva bolo 3835 ton prerozdelených charitatívnym organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá. To je nárast o 553% v porovnaní s minulým rokom. Tento výrazný nárast je výsledkom ďalšieho rozvíjania nášho programu darovania potravín dobročinným organizáciám, väčšieho zapojenia kolegov a zosúladenia s postupmi pre darovanie potravinových prebytkov.

Sme presvedčení, že žiadne potraviny,  ktoré sú vhodné na  ľudskú konzumáciu, by nemali vyjsť nazmar. Výsledkom našej činnosti bolo zníženie množstva vyhodených potravín, ktoré sú vhodné na konzumáciu, na Slovensku o 27%, v porovnaní s minulým rokom. Oproti roku 2016/17, kedy sme začali zverejňovať údaje o potravinovom odpade, je to zníženie o 55%.

V roku 2018/19 bolo na Slovensku celkové množstvo potravinového odpadu 4779 ton, čo predstavuje pokles o 40% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 52% v porovnaní s prvým rokom merania 2016/17. Potravinový odpad, ako percento z predaja, predstavoval 0,85 %, čo je zníženie o 39% oproti minulému roku.

 

Okrem významného nárastu množstva darovaných potravín dobročinným organizáciám a na kŕmenie zvierat sa nám podarilo znížiť celkové množstvo potravinových prebytkov prostredníctvom zlepšení v našich systémoch plánovania a objednávania. Zjednodušenie nášho sortimentu potravín tiež pomohlo zvýšiť presnosť objednávania do predajní – čím sa minimalizoval odpad v produktových radoch s pomalším predajom. Taktiež sme zmenili úrovne zliav pre potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby; ponúkame tak zákazníkom veľmi výhodný nákup a zároveň pomáhame znížiť množstvo potravinových prebytkov a odpadu.

Potravinový odpad je príliš rozsiahly problém na to, aby ho vyriešila jedna spoločnosť sama. Vyzývame preto všetky ostatné potravinárske spoločnosti, aby sa zaviazali znížiť celosvetový potravinový odpad do roku 2030 na polovicu, a aby zverejňovali svoje údaje o potravinovom odpade.

Nezávislá záruka našich údajov, KPMG LLP

Na presnosť údajov o potravinovom odpade v limitovanom rozsahu dohliada spoločnosť KPMG LLP v súlade s normami na zabezpečenie kvality ISAE 3000.

Plné znenie vyhlásenia spoločnosti KPMG o vierohodnosti je k dispozícii na adrese: www.tescoplc.com/foodwastefigures.