Podpísali sme Chartu diverzity!

30. mája 2019

Dnes sme podpísali Chartu diverzity na Slovensku! Znamená to, že sa zaväzujeme pokračovať v integrácii zásad a postupov, ktoré zohľadňujú diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku. Naším cieľom je zamestnávať ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti a vážime si príspevok každého pracovníka. Okrem toho sa snažíme, aby sme všetci v Tescu preukazovali úctu voči sebe navzájom alebo voči ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu, vytvárali prostredie otvorenosti a spolupráce a navzájom sa podporovali. Veríme, že len spoločne vieme z Tesca budovať skvelé miesto na prácu. Preto sme vo štvrtok 30. mája 2019 podpísali Chartu diverzity Slovenska a zaviazali sme sa, že budeme pokračovať v integrácii súboru zásad a postupov, ktoré zohľadňujú diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku. Chartu diverzity za našu spoločnosť podpísala prevádzková personálna manažérka Miroslava Rychtarechová.

Ako sa realizujeme naše hodnoty v praxi? 

V našich obchodoch, na čerpacích staniciach, v distribučných centrách či kanceláriách sa usilujeme vytvoriť prostredie rovnakých príležitostí, v ktorom chceme dať našim kolegom jasne najavo, že nám na ich práci záleží, zaobchádza sa s nimi dobre a zároveň im chceme dať dostatok príležitostí plne využívať svoj potenciál.

V roku 2019 sme sa zapojili napríklad do kampane Prijateľní, ktorá sa zameriava na poukazovanie nerovnakého prístupu vo výberovom procese do zamestnania, v ktorom na Slovensku majú Rómovia o polovicu menšiu šancu oproti zvyšku populácie, že budú na základe svojho životopisu pozvaní na pohovor do zamestnania.

Okrem toho realizujeme naše hodnoty v praxi najmä prostredníctvom:

  • Nábor a prijímanie nových ľudí – prebieha len na základe zručností súvisiacich s prácou, pričom podporujeme podporujeme diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku,
  • Práca snovými zamestnancami – novoprijatým kolegom poskytujeme prepracovaný 90 dňový program, ktorý im pomáha sa začleniť do kolektívu, spoznať Tesco a naučiť sa všetko o náplni svojej práce. Ponúkame aj systém Buddy, v ktorom už etablovaný Tesco zamestnanec sprevádza nových kolegov popri zaúčaní sa a predstavuje podporný systém pre každého nováčika,
  • Networking a sieťovanie – podporujeme našich kolegov v tom, aby boli v práci sami sebou a navzájom sa inšpirovali. Tento rok napríklad vytvárame  skupinu Tesco Ženy v biznise, ktorá bude slúžiť na sprostredkovanie skúseností a vzájomnú podporu,
  • Systém flexibility a práce z domu – každý kolega pracujúci v kancelárii má po dohode so svojím vedením možnosť práce z domu bez výnimky a z miesta jeho preferencie akýkoľvek počet dní v mesiaci. Kolegom pracujúcim na obchode sa zmeny nastavujú individuálne podľa ich potreby, rodinnej situácie, zdravotného stavu a preferencií, s možnosťou pracovať doobeda, poobede či večer, cez víkendy, na polovičný či plný úväzok, prípadne brigádnicky.

Tesco bolo ocenené za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku i v zahraničí

  • Na Slovensku bola spoločnosť Tesco nominovaná napríklad na Roma Spirit v roku 2018 svojimi zamestnancami, Roma Spirit oceňuje inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku.
  • Tesco Skupina bola nominovaná v roku 2017 na cenu European Diversity Award 2017.
  • Tesco UK v roku 2014 získalo Personnel Today Ocenenie pre Výnimočnosť vo vzdelávaní a rozvoji.
  • Tesco Írsko získalo v roku 2018 ocenenie Gender Diversity Champion na konferencii Planet Women.

Tesco je zároveň členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou. Ako Tesco Group sme členom Stonewall Global Diversity Champions Programme. Zároveň Tesco Skupina podpísala United Nations Standards of Conduct for Business on tackling discrimination against LGBTI people. Tesco Skupina je aj členom Everywoman – najväčšej svetovej platformy venovanej rozvoju a vzdelávaniu žien v biznise. Podpísali sme aj iniciatívu vedenú PWC – Tech She Can, ktorá podporuje kariéru žien  v oblasti technológii.

V marci 2019 sme sa pripojili k iniciatíve na podporu diverzity a inklúzie v obchode s partnermi ako je Coca Cola alebo Mondelez – tzv. Iniciatíva Diversity and Inclusion in Grocery’ a tiež podpísali Race at Work Charter, a pracujeme na tom, aby sme naplnili 5 cieľov, ku ktorým vyzýva táto charta.

Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočným projektom. Sme naň veľmi hrdí, a to hlavne preto, že ho uviedli do života priamo naši kolegovia. Kolegyňa z Prievidze v roku 2013 následkom úrazu upadla do bdelej kómy a kolegovia z okolitých prevádzok jej prispeli na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1 819 EUR. Tento čin sa stal inšpiráciou pre vznik Tesco Anjela, ktorý sa odvtedy stal silným systémom podpory, ktorý pravidelne pomáha kolegom v núdzi. Prostredníctvom projektu Tesco Anjel dokážeme pomôcť v priebehu roka v priemere až 80 – 100 kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.