Naši kolegovia zveľadili vonkajší areál domova sociálnych služieb Viničky!

31. mája 2019

Život a príjemná atmosféra v miestnych komunitách nie je našim kolegom ľahostajná.

Preto sa 27. mája tím AM West zo Slovenska spolu s people partnermi tejto oblasti rozhodli ako dobrovoľníci zveľadiť Domov sociálnych služieb Viničky v Nitre. Počas dobrovoľníckej aktivity odviedli naozajstný kus práce a spoločnými silami zveľadili vonkajší areál pre seniorov, ktorí sa v ňom budú vďaka našim kolegom teraz cítiť ešte príjemnejšie! 🙂

O tom, že aj malá pomoc má veľký význam, vás môžu presvedčiť nasledujúce fotografie.

Našim kolegom ďakujeme!